Tilgængelighedserklæring

Digitaliseringsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet Kørekort-app tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Kørekort-app?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Kørekort-app

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har gennemgået alle WCAG 2.1 relevante punkter i forhold til overholdelse af krav til mobile applikationer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Fejlskærmene
  Tekster på fejlskærme skal kunne forstørres.
 • Indtastningsfejl tydeliggøres, er ikke tilstrækkeligt
  Under oprettelse af digitalt kørekort kan manuel indtastning af pasoplysninger benyttes som alternativ til kameraaflæsning. Ved fejl under den manuelle indtastning bør der være en fejltekst, der beskriver hvilken indtastningsfejl, der er tale om. I nuværende version vises blot en rød ramme om feltet, der fejler.
 • Anvendelse af farve
  I oprettelsen af kørekortet i appen, skal man scanne sit pas, pt. ved scanning af en kode. Når scanningen lykkedes indikeres det kun ved farve.
 • Tastatur
  Under oprettelsen af kørekortet kan man ikke tilgå knapperne ”Afvis” og ”godkend” med tastaturet, desuden kan akkordeons ikke betjenes med tastatur.
 • Grænseværdi på tre glimt og pause, stop, skjul
  Så snart man er indrulleret i kørekort og skal fremvise kørekortet til en kontrollør, er det muligt at vise en QR-kode for at sikre den højest mulige sikkerhed og desuden overføre tilstrækkeligt data til at kunne kontrollere borgeren. QR-koden skifter imellem 5 QR-koder, frekvensen QR-koderne skifter imellem er på en frekvens der er tilpasset bl.a. politiets telefoner, således at det er så let som muligt at scanne den. Politikontrol: 7 QR-koder med skift efter 200 ms. iOS - anden kontrol: 7 QR-koder med skift efter 100 ms. Android - anden kontrol: 7 QR-koder med skift efter 100 ms. Udfordringen er, at vi ikke kan være sikre på, at undgå epileptisk reaktion. Derfor har vi ved første besøg på de sider hvor QR-koden optræder gjort opmærksom på, at man ikke bør kigge på QR-koden såfremt at man lider af epilepsi. Vi har forsøgt at imødekomme denne udfordring ved at gemme QR-koderne bag denne infotekst i et overlay. Kørekortbekendtgørelsen siger: For ansøgere eller førere med epilepsi kan kørekort kun udstedes, fornyes eller bevares med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning, indtil ansøgeren eller føreren har været anfaldsfri i mindst fem år. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/906

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Orientering
  En vandret version af kørekortet er ikke tilgængelig pt. Det vurderes at være af uforholdsmæssig stor byrde at tilbyde mulighed for at se og indrullere kørekort-appen i vandret visning. 1. Kørekortet må kun ejes af personer der har tilladelse til at køre et motoriseret køretøj. Det vil være marginaler af den danske befolkning der har et kørekort og ikke vil kunne vende telefonen, oplyst af HandicapBilistCentret der tester kørefærdigheder. Kørekortdirektivet (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/906) § 30. Kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af tilstrækkelig synsevne og i øvrigt har den fornødne åndelige og legemlige førlighed 2. Udarbejdelse er vurderet som omkostningsfuld ifht. hvor mange der reelt vil have brug for det. Det vil koste i omegnen af 200.000 kr. at rette orientering, til at inkludere vandret orientering. Bilag 2 A (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/906) i kørekortdirektivet beskriver: "Den, der ansøger om kørekort, skal undersøges af egen læge eller speciallæge i øjensygdomme med henblik på at sikre, at vedkommendes synssans er tilstrækkelig god til, at vedkommende kan føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort. Ved undersøgelsen skal der lægges særlig vægt på følgende: synsstyrken, synsfeltet, synsevnen i mørke, følsomhed over for blænding, kontrastfølsomhed, dobbeltsyn og andre synsfunktioner, som kan bringe færdselssikkerheden i fare." 3. Der er planer om indenfor 3 år at udarbejde en EU wallet, der skal indeholde et Iso-compliant kørekort. Denne app vil være fuldt WCAG compliant.
 • Manglende synstolkning af videoer
  Appen indeholder videoer, der viser hvordan scanning af pas foretages. Der mangler et lydspor, der beskriver hvad der sker i videoerne. § 30. Kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af tilstrækkelig synsevne og i øvrigt har den fornødne åndelige og legemlige førlighed. Bilag 2 A Den, der ansøger om kørekort, skal undersøges af egen læge eller speciallæge i øjensygdomme med henblik på at sikre, at vedkommendes synssans er tilstrækkelig god til, at vedkommende kan føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort. Ved undersøgelsen skal der lægges særlig vægt på følgende: synsstyrken, synsfeltet, synsevnen i mørke, følsomhed over for blænding, kontrastfølsomhed, dobbeltsyn og andre synsfunktioner, som kan bringe færdselssikkerheden i fare. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/906

Ikke omfattet af loven

 • Intet at angive
  Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

• Elementer uden etiket tilføjes dette. Det gælder f.eks. elementet ”navn”. Forventes implementeret i Q4 2023 • Fejlskærme gøres scrollbar. Det forventes implementeret i Q4 2023. • Tastaturudfordringer forventes rettet i Q4 2023 • Udfordring med anvendelse af farve, forventes rettet Q4 2023 • Der tilføjes mulighed for at pause/stoppe/starte animationerne. Forventes implementeret Q4 2023 • Fejlbeskrivelse ifm. indtastningsfejl ved indtastning af pasoplysninger udbygges. Forventes implementeret i Q4 2023 • Grænseværdi på tre glimt og pause, stop, skjul forventes rettet Q4 2023

Henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet fører tilsyn med, om Digitaliseringsstyrelsen overholder webtilgængelighedsloven.

Før du kontakter Digitaliserings- og ligestillingsministeriet, skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at Digitaliseringsstyrelsen, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive en henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet på mail webtilgaengelighed@digmin.dk eller ringe på telefon 23 46 31 16.

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet anvender henvendelserne som input til tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliserings- og ligestillingsministeriet har behov for yderligere uddybning.