Tilgængelighedserklæring

Det Digitale Folkebibliotek forpligter sig til at gøre webstedet eReolen GO app tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på eReolen GO app?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Det Digitale Folkebibliotek, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på eReolen GO app

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Mobil applikationen er blevet testet af konsulentfirmaet Sensus. Derudover er der lavet en teknisk evaluering af app leverandøren Redia A/S

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende eller misvisende tekstalternativer til knapper og grafiske elementer i brugergrænsefladen
  Det betyder, at fx blinde og svagsynede, der anvender skærmlæser, kan have svært ved at anvende mobilapplikationen.
 • Forkert eller mangelfuld opmærkning af overskrifter og komponenter, samt manglende information om komponenters tilstande
  Det betyder, at skærmlæserbrugere kan have vanskeligt ved at interagere med dele af indholdet i mobilapplikationerne.
 • Begrænsning i forhold til skærmretning
  Indholdet i mobilapplikationerne kun kan blive vist i en lodret skærmretning ved brug af mobiltelefoner.
 • Anvendelse af farvekombinationer, som ikke overholder kravene til kontrastforhold
  Det omhandler kontrast på tekstindhold samt ikke-tekstbaseret indhold (brugergrænsefladekomponenter og grafisk indhold). Det betyder, at brugere med nedsat syn eller farveblindhed kan have vanskeligt ved at opfatte og anvende dele af indholdet.
 • Begrænsninger og tab af indhold når tekststørrelsen ændres
  Det kan have negativ betydning for svagsynede brugere.
 • Specifikke pegebevægelser uden alternative inputmetoder
  Det kan gøre det vanskeligt for brugere med helt eller delvist nedsat syn, samt brugere med motoriske funktionsnedsættelser at anvende væsentlige funktioner.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

eReolen GO app’en administreres af Det Digitale Folkebibliotek, som er en forening af landets folkebiblioteker. Foreningen udvikler og vedligeholder bibliotekernes digitale brugergrænseflader og digitale tilbud til borgerne. Langt det meste indhold på appen, kan også tilgås på eReolen GO hjemmesiden. Foreningen har sammen med app-leverandøren (Redia A/S) gennem det seneste år haft et større fokus på tilgængelighed, ligesom der fremadrettet vil blive arbejdet på at udbedre de fejl, der gør, at der er indhold, som ikke er tilgængeligt for alle brugere.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.