Tilgængelighedserklæring

Region Nordjylland forpligter sig til at gøre webstedet Dysfagi træning app tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Dysfagi træning app?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Nordjylland, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på Dysfagi træning app

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern part har testet og vurderet applikationen og har udfyldt fyldestgørende testrapport, som er udleveret og gennemgået med applikationsleverandøren.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Billeder for øvelserne mangler alternative tekster. Dette betyder, at personer, der bruger hjælpemidler ikke kan tolke indholdet i appen.
 • Undertekster
  Der mangler undertekster for videoer. Dette betyder, at personer uden eller med nedsat hørelse ikke kan bruge appen.
 • Synstolkning eller mediealternativ
  Videoer har kun lyd, når man bruger hovedtelefoner. Dette betyder, at personer med synshandicap kan have svært ved at bruge appen.
 • Informationer og relationer
  Visuelle overskrifter i appen er ikke markeret programmeringsmæssigt. Der mangler sammenhæng mellem knapper og tilhørende tekster. Dette betyder, at personer, der bruger hjælpemidler, kan have svært ved at navigere i appen.
 • Retning (kun Android)
  Appen er låst til lodret visning på de fleste skærmbilleder. Dette betyder, at personer, der har brug for at bruge appen i vandret visning (f.eks. kørestolsbrugere), kan have svært ved at bruge appen.
 • Kontrast (minimum)
  Der er for lav kontrast flere steder i appen. Dette betyder, at personer med nedsat syn eller farveblindhed kan have svært ved at læse tekst og/eller skelne brugergrænsefladekomponenter fra hinanden.
 • Ændring af tekststørrelse
  Appen understøtter ikke forstørret tekst fuldt ud, når dette er sat op i styresystemets indstillinger. Dette betyder, at personer med nedsat syn ikke kan anvende dele af appen.
 • Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  Appen har knapper med for lavt kontrastforhold. Fokusindikatoren ved brug af tastatur har nogle steder for lavt kontrastforhold. Dette betyder, at personer med nedsat syn kan have svært ved at navigere i appen.
 • Fokusrækkefølge
  Der er elementer i appen, som ikke er en del af fokusrækkefølgen. Det betyder, at personer, der bruger tastatur, ikke kan anvende disse elementer.
 • Navn, rolle, værdi
  Appen har elementer (videoer, knapper med ikoner), der mangler navne eller værdier. Dette betyder, at personer, der bruger hjælpemidler, kan have svært ved at navigere i og fortolke indholdet og betydningen af elementerne.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Region Nordjylland arbejder løbende med at forbedre webtilgængeligheden for egne apps, og er i dialog med leverandører om forbedring af øvrige apps.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.