Tilgængelighedserklæring

Sundhed.dk forpligter sig til at gøre webstedet StepsFertilitet tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på StepsFertilitet?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Sundhed.dk, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på StepsFertilitet

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Diversa har gennemgået StepsFertilitets-app i forhold til WCAG 2.1 og udarbejdet en rapport, som er Sundhed.dk's udgangspunkt for webtilgængelighedsarbejdet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke tekstebaseret indhold
  Der er identificeret ikoner som ikke bliver skjult for skærmlæserbrugere, hvilket gør det mere besværligt at navigere igennem siden. Mange af disse ikoner har tekst alternativer, som skaber forvirring i forhold til navigation.
 • Alternativtekst er ikke beskrivende
  Der er flere billeder, som ikke bliver vist, hvilket betyder at alternativ teksten bliver synlig i stedet. Disse alternativ tekster er ikke beskrivende, hvilket betyder at man ikke ud fra teksten ved hvad billedet indeholder. En skærmlæserbruger er afhængig af alternativ tekst for at forstå indholdet i billedet.
 • Lyd og videoindhold mangler alternativ tekst
  Appen indeholder videoer som ikke har en alternativ tekst, hvilket gøre det svært for en skærmlæser at forklare hvad videoen indeholder.
 • Skjulte faneelementer kan få fokus
  Enkelte af faneelementerne i menuen er visuelt skjult, men kan stadig få skærmlæserfokus. Da faneelementerne ikke kan aktiveres, mens de er skjult, vil det blive en meget forvirrende oplevelse for skærmlæserbrugere.
 • Overskrifter er ikke kodet semantisk
  Der er identificeret overskrifter der visuelt fremstår som en overskrift, men som ikke er kodet som overskrifter. Det vil gøre det svært for skærmlæserbrugere at forstå strukturen på siden, samt begrænser navigationsmuligheden på siden.
 • Orientering (landskab eller portræt)
  Det er ikke muligt at se appen i landskabstilstand.
 • Kontrast
  Der er identificeret områder i appen som har for lav kontrast.
 • Tastatur og knapper
  Det er ikke alle knapper, der kan aktiveres med tastatur/omskifter.
 • Sekventiel navigation
  Det er vanskeligt at navigerer sekventielt med tastatur til interaktive elementer.
 • Sprog
  Appens sprogindstilling er engelsk. Det betyder at appens semantik læses op med en engelsk talesyntese for skærmlæserbrugere mens selve indholdsteksten læses med en dansk talesyntese.
 • Fejl i inputfelt
  Der er ikke tilføjet en forklarende tekst i tilfælde af fejlindtastning i inputfelt.
 • Manglede instruktion til inputfelt
  Der er identificeret manglende instruktioner og fejlforslag til inputfelter, hvilket skaber forvirringen over, hvilken type input der skal gives.
 • Udfordringer med datovælger
  Måden datovælgeren er kodet på, gør det svært at benytte datovælgeren, hvis man bruger skærmlæser.
 • Alternativ tekst til knapper
  Der mangler sigende alternative tekster til knapper, hvilket gør det svært for skærmlæsbrugere at forstå elementernes funktioner.
 • Overlay, modalvindue og accordions
  Overlay, modalvindue accordions formidles ikke kodemæssigt korrekt, hvilket gør det uhensigtsmæssigt for skærmlæsbrugere.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Videoer publiceret før 23. september 2020
  Videoer publiceret før 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.