Tilgængelighedserklæring

KOMBIT forpligter sig til at gøre webstedet Aula tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på Aula?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KOMBIT , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på Aula

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I overensstemmelse med god praksis på området og jf. EU-standarden EN 301 549 har virksomheden Sensus foretaget tilgængelighedsvurderingen af mobilapplikationen Aula i forhold til de 43 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/), og som fremgår af den europæiske standard EN 301 549 V3.1.1 (2019-11), kapitel 11. Denne standard danner grundlag for den danske webtilgængelighedslov, som også definerer kravene til offentlige mobilapplikationer. Vurderingen er desuden blevet i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest med udgaver til smartphones og tablets med henholdsvis Android og iOS.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Mobilapplikationen indeholder enkelte brugergrænsefladekomponenter med misvisende eller uden tekstbaserede alternativer.
 • Information og relationer
  I mobilapplikationen er der fundet fejl relateret til formidlingen af komponenternes og indholdets relation til hinanden. Dette omhandler visuelle overskrifter, fejl i etiketter, indhold, som bliver læst op på en uhensigtsmæssig måde, samt indhold, der ikke kan læses op af skærmlæserprogrammer.
 • Retning
  Mobilapplikationen har indhold, der er begrænset i sin visning (begrænset til lodret skærmretning). Endvidere opstår der tab af indhold og funktionalitet, når appen bliver vist i vandret skærmretning.
 • Identificering af inputformål
  Ingen af formularfelterne i mobilapplikationen synes at rumme muligheder for autofuldførelse.
 • Kontrast (minimum)
  Mobilapplikationen har indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven
 • Ændring af tekststørrelse
  Ved skalering af tekststørrelsen, sker en uhensigtsmæssig ændring i mobilapplikationens layout. Ydermere er der fundet indhold, hvor teksten ikke kan skaleres.
 • Ombrydningsvisning
  Indhold præsenteres på mobilplatformen med behov for todimensionel scrolling. Dette problem opstår både i iOS og Android på mobiltelefoner men ikke på tablets.
 • Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  Mobilapplikationen indeholder brugergrænsefladekomponenter og grafiske ikoner med mangelfuld kontrast.
 • Tastatur
  Mobilapplikationen rummer indhold, der ikke kan modtage fokus ved hjælp af tastatur eller skærmlæserfokus.
 • Ingen tastaturfælde
  Der er indhold i mobilapplikationen, hvor der opstår en navigationsfælde.
 • Fokusrækkefølge
  Der er problemer med fokusrækkefølgen i mobilapplikationen. Dette omhandler indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, samt indhold, hvor antallet af swipe-bevægelser bør reduceres.
 • Overskrifter og etiketter
  Mobilapplikationen indeholder tekstfelter uden tilstrækkeligt beskrivende etiketter.
 • Pege-annullering
  Mobilapplikationen indeholder brugergrænsefladekomponenter, der ikke overholder kravene til pege-annullering.
 • Sproget på siden
  Enkelte steder i mobilapplikationen er der fundet indhold, som ikke er oversat, eller som afviger fra applikationens standardsprog.
 • Identifikation af fejl
  Mobilapplikationen indeholder formularer, hvor fejlbehæftede elementer kun identificeres ved hjælp af farve.
 • Navn, rolle, værdi
  Visse steder i mobilapplikationen findes brugerfladekomponenter, hvor navn, rolle eller værdi ikke kan bestemmes programmeringsmæssigt.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Arbejde med opdatering af funktionaliteten pågår og de nødvendige tilpasninger vil være indeholdt i den kommende release af Aula i november 2021.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.