Tilgængelighedserklæring

Anklagemyndigheden forpligter sig til at gøre webstedet https://anklagemyndigheden.dk/da tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://anklagemyndigheden.dk/da?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Anklagemyndigheden, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://anklagemyndigheden.dk/da

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selvevalueret webstedet ved hjælp af en række værktøjer: SiteImprove, NVDA, Pac3 samt manuel, systematisk gennemgang. Det er planlagt, at webstedet vil blive evalueret af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Publikationer
  Vi har på webstedet publiceret en række filer, som er digitale aftryk af fysiske publikationer. Disse kan ikke gøres fuldt webtilgængelige grundet kontrastforskelle. Disse publikationer er derfor vurderet som værende undtagelser, i det de først og fremmest er udarbejdet som fysiske publikationer med henblik på distribution i trykt format.
 • To dokumenter
  Rekrutterings-, fastholdelses- og fratrædelsesanalyse. Endelig afrapportering, februar 2020. Money Laundering In Denmark - National Risk Assessment 2018. Under udarbejdelse af Diversa.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • XML-skema
  HTML-dokument som udelukkende indeholder HTML-kode
 • Vidensbase
  Det vurderes, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre tidligere offentliggjorte filer i Vidensbasen fuldt webtilgængelige. Disse filer er dog løbende blevet grundlæggende OCR-behandlede og er derfor læsbare for skærmlæsere. Alle filer, som offentliggøres i Vidensbasen fra 23. september 2020 og frem, vil være fuldt webtilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før den 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for aktive administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

De dokumenter, der delvist overholder webtilgængelighedsloven, vil blive remedieret i overensstemmelse med lovkravene.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.