Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://ambulancesyd.dk/default.asp tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://ambulancesyd.dk/default.asp?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://ambulancesyd.dk/default.asp

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves accessibility-værktøj til at danne os et overblik over problemerne. I dialog med leverandører har vi løst de tekniske fejl, som var mulige, og forfatterne er blevet undervist i tilgængelighed på web.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Inputfelt har ingen beskrivelse
  Søgefeltet på hjemmesiden har ingen beskrivelse. Dette rettes der op på, når vi overgår til ny hjemmeside.
 • "u"-tag bruges til at formatere tekst
  Der benyttes kursiv til at fremhæve mailadresser i bunden af skabelonen. Det ændres ved overgang til ny hjemmeside.
 • Knap mangler i formularen
  Søgefunktionen fungerer ikke. Der arbejdes på at løse dette.
 • "Bold"-tag bruges til at formatere tekst
  Bold-tag bruges som overskrift i formular. Vores formularsystem overholder i dag ikke samtlige tilgængelighedskrav. Bl.a. er der steder, hvor bold tag benyttes til at markere overskrifter. Vi er i øjeblikket i dialog med leverandør om nyt produkt.
 • Billede uden alt-tag/ Billedet har ikke korrekt alternativ/ Billede-link uden alternativ tekst
  Der er ikoner i vores formularsystem, hvor der ikke er alt-tekst. Vores formularsystem overholder i dag ikke samtlige tilgængelighedskrav. Bl.a. er der udfordringer med ikoner som registreres som billeder uden mulighed for angivelse af alt-tekster. Vi er i øjeblikket i dialog med leverandør om nyt produkt.
 • Longdesc"-attribut linker ikke til en eksisterende ressource
  Videoer er placeret i iFrames. Alt-beskrivelse af disse i forhold til den udvidede beskrivelse er lagt i ”longdesc” i stedet for alt-tekst. Det er ikke muligt på den nuværende løsning at ændre dette, men vi overgår til en ny hjemmeside, hvor videoer i stedet bliver indlejret på en måde, hvor dette ikke bliver et problem.
 • Etiket til formularkontrolelement mangler tekst
  Vores formularsystem overholder i dag ikke samtlige tilgængelighedskrav. Bl.a. kan man ikke tildele tekst til formularkontrolelementer. Vi er i øjeblikket i dialog med leverandør om nyt produkt.
 • Siden indeholder ingen overskrifter
  Fuldskærmsvisning af billeder giver selvstændige websider uden overskrifter. Det fikses ved overgang til nyt cms medio 2021.
 • Knap mangler til drop-down menu
  Vores formularsystem overholder i dag ikke samtlige tilgængelighedskrav. Bl.a. er der problemer med drop-down menuer, hvor brugeren ikke kan vælge emner via andet end museklik. Vi er i øjeblikket i dialog med leverandør om nyt produkt.
 • Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
  På den nuværende hjemmeside kan vi ikke tilbyde brugerne at hoppe over gentaget indhold, da noget af gentagelser vil ligge inden for HTML kodningen. Ved overgang til ny hjemmeside i medio 2021 forventes det at vi får mulighed for i højere grad at kunne springe over blokke.
 • Bør billedet mærkes som dekorativt?
  Skabelonerne er bygget op i HTML. Det betyder, at forskellige grafiske elementer primært knyttet til navigation læses som billeder. Fremadrettet vil dette lægge i CMS. Det rettes ikke i den nuværende løsning, men bliver løst ved overgang til nyt CMS medio 2021.
 • Er tabuleringsrækkefølgen logisk?
  Vores formularsystem overholder i dag ikke samtlige tilgængelighedskrav. Bl.a. er der problemer med at definere tabuleringsrækkefølgen ordenligt. Vi er i øjeblikket i dialog med leverandør om nyt produkt.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  I navigationen er der en udfordring med hvid skrift i orange og blå kasser. Dette rettes ved overgang til ny hjemmeside.
 • Fremhæv elementer
  Vores formularsystem overholder i dag ikke samtlige tilgængelighedskrav. Bl.a. er der problemer med markering af felter, hvor farvekontrasten er for lav. Vi er i øjeblikket i dialog med leverandør om nyt produkt.
 • Dokument
  Der er et PDF dokumenter, som ikke er tilgængelige, men som er publiceret inden for gældende dato om tilgængelige dokumenter. Dokumentet er en evalueringsrrapport udgivet af en anden offentlig myndighed. Dokumentet har primært værdi af arkiveringsmateriale med smal offentlig interesse. Ved overgang til ny hjemmeside bliver disse dokumenter vurderet ift. tilgængelighed.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter
  Dokumenter fra før 23. september 2019 er ikke gjort tilgængelige, da de ikke beskriver aktive administrative processer.
 • Videoer fra før 23. september 2020
  Der er enkelte videoer, som har ikke fået tilføjet undertekster, da disse er publiceret inden krav om tilgængelighed blev gældende.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i øjeblikket i gang med at implementere en ny hjemmeside. I den forbindelse har vi stillet krav om, at den nye leverandør skal leve op til gældende WCAG krav. I processen kommer samtlige forfattere på kursus i det nye system, hvor vi også gennemgår kravene til tilgængelighed for websider, PDF'filer, videoer og andet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.