Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Testen er foretaget af Special Minds It i samarbejde med Inklusio ApS.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Alternativ tekst mangler på billeder
  På sitet vil der forekomme billeder uden korrekt alternativ tekst (forventet løst oktober 2019).
 • Billedlinks uden forklaring
  På sitet vil der forekomme billedlinks, som ikke korrekt forklarer hvor der linkes hen (forventes løst oktober 2019).
 • Opmærkning af overskrifter
  Der er flere sider, som ikke har korrekt semantisk kodning. Der er sider som helt mangler H1’ere og der er sider som bare ikke er korrekt opmærket, hvilket gør det svært at orientere sig for personer der bruger skærmlæser (forventes løst oktober 2019).
 • Struktur
  Sitet mangler fornuftig landmark struktur, hvilket kan gøre det svært at orientere sig på sitet for personer der gør brug af skærmlæser (forventes løst oktober 2019).
 • Søgning med filtre
  Filtreringsfunktionen i søgeresultater kan ikke betjenes fra et skærmlæserprogram. Listerne over filtreringsmuligheder bliver ikke formidlet af skærmlæseren som noget der kan vælges. Valgmuligheder kan ikke aktiveres fra et skærmlæserprogram og der formidles ikke information om hvilke filtre der er valgt til/fra. Samt søgefiltrenes instruktioner kan være uforståelig sammenblanding af dansk/engelsk (forventes løst oktober 2019).
 • Links kun markeret med farve
  Links fremstår kun med farve hvilket ikke er tilstrækkelig indikator, da farve ikke må være det eneste visuelle middel der bruges, for at indikere en funktion eller information, da brugere med nedsat, eller intet farvesyn vil have svært ved at identificere dem.
 • Sikkerhedsløsning ved indsendelse af oplysninger
  ReCaptcha er ikke fuldt ud tilgængelig, men er det bedste version der er forholdsvis tilgængelig og kan tilbyde den sikkerhed sitet kræver.
 • Fremhævet tekst
  Sitet gør brug af forkerte tags ved fremhævelse af tekst u i stedet for em og bold i stedet for strong
 • Billedkarrusel
  De billedkarruseller, der anvendes på en del sider, er kodet, så de for skærmlæsere blot fremstår som en række unavngivne links. Det kan virker forstyrrende for forståelsen af siden.
 • Funktioner på kort (KKkort)
  Det er ikke muligt at gøre brug af alle funktioner og alt indhold på siden via tastaturet, og der mangler synligt fokus på alle elementer der anvendes på korte
 • FAQ ikke kodet korrekt
  Ved brug af FAQ - Den accordion funktion, der anvendes til at folde afsnit af indhold ud og ind er ikke kodet korrekt. Den er pt. kodet, så den delvist formidles til skærmlæserbrugere som et system af faneblade, hvilket den ikke er. Det betyder at brugere kan have svært ved at forstå og interagere med den (forventes løst oktober 2019).
 • Faneblade er ikke kodet korrekt
  Fanebladene er ikke kodet så de formidles som faneblade for skærmlæserprogrammer (forventes løst oktober 2019)
 • Kontaktoplysninger på engelsksprogede sider
  Feltet ’skriv sikkert’ bliver ikke oversat og er ikke markeret som værende dansk tekst hvilket bevirker en skærmlæser ikke kan læse dette korrekt op.
 • Eventoversigt
  Tekst bliver delvist skjult inde i boksen når man benytter event grid.
 • Kalendervisning
  Knapper viser ikke kodemæssigt om der er valgt dag, uge eller måned. Skærmlæserbruger ved ikke hvad der er valgt, hvilket igen gør det mere vanskeligt at forstå resten af kalenderen. Når events vises i kalenderen er der ingen programmeringsmæssig relation mellem de enkelte events og dato/tidspunkt. Det betyder at brugere af kompenserende hjælpeteknologier vil have svært ved at vide hvilket tidspunkt et event finder sted.
 • Dokumenter
  Dokumenter som er uploadet efter 23. september 2018, er endnu ikke gjort fuldt ud tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har undervist redaktører i webtilgængelighed, og har oprettet en side på intranettet med information og værktøjer om tilgængelighed. Webtilgængelighed indgår desuden i kurser for nye redaktører. Vi har installeret skabeloner og tilgængelighedstjekker, som gør det muligt at lave tilgængelige dokumenter, og kommunikeret dette ud i organisationen.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.