Tilgængelighedserklæring

Akademikernes A-kasse forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aka.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aka.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Akademikernes A-kasse, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aka.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Undersøgelsen er lavet med udgangspunkt i EU-Kommissionens Gennemførelsesafgørelse 2018/1524 om fastlæggelse af en monitoreringsmetode i henhold til EU-Direktivet om webtilgængelighed. Undersøgelsen er foretaget med udvalgte brugere, der alle har en eller flere funktionsnedsættelser og blev foretaget på testpersonernes egne devices efter eget valg og med de hjælpemidler, som testpersonerne normalt anvender. Derfor er siderne testet på tværs af browsere og devices. De fem brugertests er suppleret med en ekspertanalyse udført af tilgængelighedskonsulenter. Ekspertanalysen er ligeledes gennemført for at sammenholde resultater fra brugertestene med de gældende WCAG 2.1 kriterier. Der er mulighed for at fremvise en tilgængelighedsevaluering.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstligt indhold mangler korrekt alt-tekst
  Der er eksempler på, at ikke-tekstligt indhold, fx infografikker, mangler et tekstligt alternativ.
 • Misvisende og mangelfuld linktekst
  Der er mangelfulde linktekster flere steder på siden. Det er derfor svært at finde ud af, hvad linkets funktion er, eller hvor det fører hen.
 • Kontraster
  Der er konstateret mangelfulde kontrastforhold mellem tekst og baggrund flere steder på webstedet.
 • Siden kan ikke navigeres via tastatur og mangler synligt fokus
  Det er ikke muligt at navigere rundt på webstedet udelukkende ved brug af tastatur. Det er ikke muligt at se, hvor på siden man befinder sig ved tastaturnavigation, da der ikke er synligt fokus på brugergrænsefladeelementer.
 • Ingen mulighed for at springe gentaget indhold over
  Det er ikke muligt at springe gentaget indhold som menuer over ved brug af skærmlæser eller tastaturnavigation.
 • Meningsfuld rækkefølge
  Flere steder er der ikke en meningsfuld rækkefølge i indholdet ved brug af skærmlæser.
 • Navn og rolle
  Flere elementer mangler et ‘ navn, rolle eller værdi’, der definerer elementets funktion. Det gælder bl.a. input-felter samt grafiske elementer.
 • Flere måder
  Der er eksempler på information og undersider, der kun kan fremfindes på en måde.
 • Etiketter eller instruktioner
  Der findes flere eksempler på input-felter, hvor brugeren mangler information omkring, hvad input skal være.
 • Eksterne værktøjer overholder ikke standarden
  Cookie-pop-up vurderes at være mangelfuld. Det er ikke muligt at navigere i pop-up’en via tastatur.
 • Sider har titler
  Websiden har ikke en hensigtsmæssig titel, der beskriver sidens formål.
 • Overskrifter og etiketter
  Der findes flere eksempler på overskrifter og etiketter, der ikke klart beskriver indholdets formål.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der vil blive nedsat en intern wcag-arbejdsgruppe. Konkrete fejl og mangler fundet i tilgængelighedsvurderingen vil blive gennemgået og udbedret løbende ud fra en prioriteringsliste. Eksterne leverandører er blevet informeret om de udfordringer, som er identificeret med deres værktøjer (f.eks. cookie-popup’en). Relevante medarbejdere vil blive undervist/vejledt i, hvordan man tager højde for at publicerer tilgængeligt indhold.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.