Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://affald.kk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://affald.kk.dk ?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://affald.kk.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Det på websitet brugte CMS og den anvendte CMS-profil KK Basis er testet af ekstern part med henblik på vurdering og forbedring af teknisk tilgængelighed i CMS'et. Derudover er websitet gennemgået manuelt for at tjekke, at de tilgængelige funktioner i CMS'et er anvendt korrekt på redaktørniveau.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kort
  ● Kort Kort er ikke i visse situationer tilgængelige. For eksempel mangler der tekstalternativer og visse farver repræsenterer normale affaldsfraktioner, hvilket i nogle tilfælde ikke er tilgængeligt.
 • Overskrifter
  Enkelte steder findes skjulte hovedoverskrifter (h1) og sekundære overskrifter (h2 og h3), der ikke følger et stringent hierarki.
 • Farver og kontrakt
  I nogle tilfælde bruges farve som det eneste visuelle middel til at gøre opmærksom på en handling. På funktionen affaldsberegner er kontrasten i nogle tilfælde for lav.
 • Skærmlæser
  Når man bruger voiceover og tastatur er der enkelte steder, hvor den præsenterede information ikke er tilstrækkelig eller på engelsk; Der er i nogle tilfælde engelske oplæsninger af skærmlæser på video-elementets knapper. Nogle fejlbeskeder i formularer læses ikke af skærmlæser. Nogle funktionelle elementer i affaldsberegner læses op med id i stedet for teksten.
 • ALT-tekster
  Der er i nogle tilfælde angivet ALT-tekster på billeder, der kan kategoriseres som dekorative.
 • Anvendelse af tastatur
  Nogle knapper kan i nogle tilfælde ikke vælges med tastatur alene.
 • Print
  Print af affaldsberegner og sorteringsguide er ikke optimeret, da dette er et funktionelle elementer, der ikke egner sig til print

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi anvender dagligt programmet Siteimprove til at screene for tilgængelighed (fx et billede uden alt-tekst eller en side uden titel). Derudover gennemgår vi jævnligt websitet manuelt for at tjekke for uhensigtsmæssigheder, som Siteimprove ikke fanger. Endvidere arbejder vi løbende på at minimere brugen af dokumenter på websitet og i stedet bygge informationen som html på sitet. Der arbejdes også løbende på at justere indhold, så dette er struktureret i de mest hensigtsmæssige hierarki med bedst mulig overskrifter og er tilgængeligt i forbindelse med anvendelse af fx. tastatur alene eller skærmlæsere. En ny arbejdsproces skal sikre, at videoer også lever op til lov om webtilgængelighed. I de tilfælde, hvor videoer og kort ikke er tilstrækkeligt webtilgængelige, vil vi tilbyde alternativer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.