Tilgængelighedserklæring

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe forpligter sig til at gøre webstedet https://abg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://abg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://abg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Til at teste og vurdere webtilgængelig på abg.dk har vi rent teknisk på løsningen manuelt gået punkterne igennem med udviklerne af platformen som detaljeret har beskrevet tilgængelighed i forhold til standarden. Design- og indholdsmæssig har vi brugt værktøjer som WAVE og Screaming Frog til at definere header struktur, manglende linkbeskrivelser, farvekontrast og lyd/billede og sitemap. Vi har brugt tastatur og skærmlæsere for at teste tilgængelighed på elementer og dokumenter. Vi har ikke brugt en automatiseret scanning af hele websitet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-filer
  Vi har PDF-filer der kan være svære at gennemgå og forstå med skærmlæsere.
 • Tekstalternativer til budskaber uden tekst
  Vi har elementer og indhold, der med betydning for budskabet, der mangler tekstbaserede alternativer, så de kan ændres til formater, der kan afkodes af hjælpeteknologier. Primært drejer det sig om sigende titler og beskrivelser på billeder.
 • Tilpasning til hjælpeteknologier
  Vi har elementer på vores website, som ikke er forståelig uden design og layout. Dette betyder, at indhold ikke kan oplæses af skærmlæsere på samme måde, som det læses uden. Dette inkluderer, at ikke alle inputfelter er defineret med funktion, at lister med punkter ikke præsenteres i en rækkefølge, og at vi har sektioner på websitet, som ikke kan skalere skærmretningen efter enhed.
 • Kontrastforskelle på farver og tekst
  Vi har dele af vores design, hvor der kan være kontrastforhold mellem farver i for- og baggrund, der ikke er hensigtsmæssige samt kontrastforhold på stor skrift, der ikke er mindst 3:1.
 • Tilgængelighed via tastatur
  Det er ikke muligt at navigere 100% på vores website med tastatur og genvejstaster. Brugeren kan opleve tastaturfælder, hvor det ikke er muligt at komme videre kun med tastatur.
 • Navigering generelt
  Vores website understøtter ikke 100% navigering gennem hjælpeteknologier. Det er ikke alle steder muligt at springe over blokke eller elementer, der gentages på flere sider. Strukturen i sidetitler og punktlister er ikke alle, semantisk korrekt opsat, og ikke alt indhold er opsat, så det følger en fokusrækkefølge f.eks. med hensyn til overskrifter. Enkelte steder mangler vores links en formålsbeskrivelse. Nogle elementer mangler ligeledes fokustilstand, som er synligt på grund af vores design.
 • Håndtering af inputfelter
  Vi har inputfelter på vores website, som mangler advarsler eller godkendelse ved accept som, f.eks. ved input af personlige data. Vi mangler også teknisk at få løst muligheden for at annullere handlinger ved fejlindtastninger af personfølsomme data. Enkelte inputfelter mangler definitioner, der signalerer, hvad knappen skal bruges til således skærmlæsere, kan læse funktion.
 • Informationer om sprog
  Kodemæssigt har vi ikke defineret, hvilket sprog der benyttes på hele sitet eller dele af den, hvis det er skrevet til andre end dansktalende.
 • Navigering med fokus på kontekst
  Vi har ikke 100%, en forudsigelig struktur gennem alle sider på vores website i en form, der gør, at alt forbliver i samme kontekst, hvis der navigeres rundt på vores site med skærmlæsere, tastatur eller hjælpeteknologier generelt.
 • Manglende sprog på tekst
  Vi har ikke sprog definition på vores sider og tekst. Vi har dog kun dansk tekst
 • Betalingsløsning
  Vores betalingsløsning er ikke optimeret til tastatur og skærmlæsere og det kan derfor i nogle tilfælde være svært at afslutte en betaling.
 • Hjælp til indtastning i felter
  Ikke alle vores inputfelter på websitet validerer det, der bliver indtastet som f.eks. email og telefonnumre. Det betyder, at der ikke altid bliver advaret, hvis det indtastede, ikke overholder krav. Ikke alle vores inputfelter indeholder instruktioner og navne, som gør det muligt for hjælpeteknologier at læse funktionen. Vores inputfelter har ligeledes ikke mulighed for gennem fejlmeddelelser at foreslå input i forhold til det indtastede.
 • Kompatibel kode til hjælpeteknologier
  Vores website er ikke HTML-maksimeret, når det drejer sig om 100% semantisk validering. Skærmlæsere og andre hjælpeteknologier kan ikke på hele websitet forstå alle elementer gennem HTML koden. Alle vores statusbeskeder og notifikationer på websitet mangler at blive beskrevet korrekt i HTML koden, så skærmlæsere får dem oplæst korrekt.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er sammen med vores leverandør i gang med at gøre vores platform tilgængelighed i forhold til de krav der stilles rent teknisk. Vores indhold på websitet bliver gennemgået bagudrettet og fremtidigt indhold vil være efter gældende standarder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.