Tilgængelighedserklæring

Aalborg Universitet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aau.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aau.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg Universitet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aau.dk/

 • Telefon: 99 40 20 20
 • Kontaktfunktion: support@its.aau.dk (att UX-Team)

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret hjemmesiden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Farvekontraster
  Vi har flere steder på vores hjemmeside, hvor vi anvender en grå farve som ikke har tilstrækkelig kontrast, for at overholde kravene. Vi er ved at indsamle alle relevante steder hvor dette problem opstår, så vi kan få fikset det i løbet af foråret 2023.
 • Brug af tastatur til navigering på siden
  Der er enkelte sider, hvor det ikke er muligt, kun at anvende ens tastatur til at navigere på hjemmesiden. Problemet afhænger af hvilken browser du anvender, så det anbefales at du bruger Chrome, hvor vi har oplevet at problemet er mindst. Vi er ved at få undersøgt problemet og håber på en løsning i foråret 2023.
 • Hop direkte til hovedindhold på siden (Succeskriterium 2.4.1 Spring over blokke)
  På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at hoppe direkte ned til hovedindholdet på siderne og derved springe over topmenuen. Vi er ved at få undersøgt, hvordan vi bedst får implementeret denne funktion, således at dette bliver muligt på sigt.
 • Synligt fokus (Succeskriterium 2.4.7)
  Vi har enkelte steder på vores hjemmesider, hvor det ikke er tiltrækkeligt synligt hvad der er i fokus, hvis man fx bruger tab funktionen til at navigere på siden. Problemet opstår når man har markeret et felt som har en mørk farve. Vi er ved at få undersøgt, hvordan vi bedst får løst denne udfordring og håber på at have en løsning i løbet af foråret 2023.
 • Sprogskift på dele af siden (Succeskriterium 3.1.2)
  Det er ikke teknisk muligt i vores system, som vi bruger til at lave vores hjemmeside i, at ændre sproget lokalt på siden hvis vi indholdet lige pludselig skifter til et andet sprog end hjemmesiden normalvis er på. Fx hvis vi anvender et engelsk citat på en dansk side. Vi er ved at få undersøgt, hvordan vi bedst får løst denne udfordring og håber på at have en løsning i løbet af foråret 2023.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF'er
  Vi bestræber os på at uploade så få dokumenter som muligt, men i enkelte tilfælde er det ikke muligt at undlade. Dette kunne blandt andet være rapporter, som typisk får et meget lavt antal downloads. På baggrund af dette har vi vurderet at de tilbageværende PDF'er typisk vil falde under kategorien uforholdsmæssig stor byrde, da antallet af visninger er lavt.
 • Undertekster til videoer til mindre eller interne målgrupper
  Vi har vurderet at videoer som udelukkende er henvendt til meget få personer eller udelukkende skal bruges til intern brug, vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde ift. arbejdet det kræver at lave undertekster, da nogle af videoerne ofte får et meget lavt antal visninger.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er stadig i udviklingsfasen af vores CMS (Umbraco), som er det system vi bruger til at lave alle vores hjemmesider i på Aalborg Universitet. Vi tog systemet i brug foråret 2022, selvom vi viste at der stadig var en nogle udfordringer relateret til webtilgængelighed ved systemet. Vores gamle system var dog så forældet efterhånden og havde langt flere fejl og udfordringer. Derfor blev det vurderet, at det var bedre at tage det nye system i brug, så hurtigt som muligt, selvom vi stadig var midt i udviklingsfasen. Antallet af fejl var simpelthen færre i det nye system som endnu ikke var helt færdigt sammenlignet med det gamle system. Dette betyder at vi stadig er i gang med at udvikle nye ting og lave rettelser på allerede eksisterende ting, som du vil kunne finde på vores hjemmeside(r). Vi får løbende nye opdateringer (typisk 1-2 gange i måneden), hvori der kan være rettelser relateret til webtilgængelighed. Dette betyder at vores tilgængelighedserklæring ikke nødvendigvis er 100% ajourført, da vi hele tiden laver små ændringer og tilføjer ny funktionalitet. Vi bestræber os naturligvis efter at den afspiller de aktuelle fejl og mangler så godt som muligt. Så hvis du oplever nogle fejl, som ikke står i denne erklæring, så er du meget velkommen til at kontakte os på support@its.aau.dk (att: UX-Team), så vi kan få fundet en løsning på problemet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.