Tilgængelighedserklæring

Aalborg Universitet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aau.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aau.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg Universitet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aau.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden fuldt ud. 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret hjemmesiden ved brug af automatiske test herunder QualWeb samt manuelle test. Vi blev ligeledes udtaget i stikprøvekontrol af Digitaliseringsstyrelsen i februar 2024, hvor vi fik foretaget en automatisk evaluering. I denne test fik vi vurdering "webstedet overholder standarden fuldt ud". Vi fik dog påpeget en række fejl, som vi arbejder på at få løst.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Farvekontraster (succeskriterium 1.4.3 Kontrast)
  Vi har flere steder på vores hjemmeside, hvor vi anvender en gennemgående grå nuance som ikke har tilstrækkelig kontrast forhold, for at overholde kravene. Vi bestræber os på at få lavet en tilretning til vores tværgående design i 2024, som får løst dette problem.
 • Brug af tastatur til navigering på siden
  Der er enkelte sider, hvor det ikke er muligt, kun at anvende ens tastatur til at navigere på hjemmesiden. Problemet opstår i de tilfælde hvor vi har indlejret tredjepartsindhold, som desværre ikke understøtter tastaturnavigation. Vi bestræber os for kun at indlejre indhold, hvor det er muligt at navigere ved brug af tastaturet, men i enkelte tilfælde har det ikke være muligt at efterleve dette.
 • Synligt fokus (Succeskriterium 2.4.7)
  Vi har enkelte steder på vores hjemmesider, hvor det ikke er tilstrækkeligt synligt, hvad der er i fokus, når man bruger tab-funktionen til at navigere på siden. Fejlen opstår når en mørkeblå knap er markeret, og da markeringen er sort, er det svært at se, hvad der er i fokus på det givne tidspunkt. Vi bestræber os på at få lavet en tilretning til vores tværgående design i 2024, som får løst dette problem.
 • Sprogskift på dele af siden (Succeskriterium 3.1.2)
  Det er ikke teknisk muligt i det system, vi bruger til at oprette vores hjemmeside, at ændre sproget lokalt på siden, hvis indholdet pludselig skifter til et andet sprog end det, hjemmesiden normalt er på. For eksempel, hvis vi anvender et engelsk citat på en dansk side. Vi er ved at undersøge, hvordan vi bedst kan løse denne udfordring.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF'er
  Vi bestræber os på at uploade så få dokumenter som muligt, men i enkelte tilfælde er det ikke muligt at undlade. Dette kunne blandt andet være rapporter, som typisk får et meget lavt antal downloads. På baggrund af dette har vi vurderet at de tilbageværende PDF'er typisk vil falde under kategorien uforholdsmæssig stor byrde, da antallet af visninger er lavt.
 • Undertekster til videoer til mindre eller interne målgrupper
  Vi har vurderet at videoer som udelukkende er henvendt til meget få personer eller udelukkende skal bruges til intern brug, vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde ift. arbejdet det kræver at lave undertekster, da nogle af videoerne ofte får et meget lavt antal visninger.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi laver løbende nye opdateringer til vores CMS, som er det system, vi bruger til at oprette vores hjemmesider. Her har vi et gennemgående fokus på webtilgængelighed tidligt i processen for at undgå for mange tilgængelighedsproblemer på vores sider. Alle de fejl, der alligevel skulle opstå, noterer vi internt, så vi kan få dem rettet, når vi foretager ændringer i systemet. Vi forsøger at lave en løbende prioritering i forhold til, hvilke fejl der er vigtigst at få ændret først.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.