Tilgængelighedserklæring

Aalborg Universitet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aau.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aau.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg Universitet, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aau.dk

 • Kontaktfunktion: support@its.aau.dk (att Infoglue)

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har udarbejdet denne oversigt (https://www.its.aau.dk/webtilgaengelighed) med de dele af lovgivning som vores webredaktører skal tage sig af. De er alle blevet orienteret om lovgivningen og link til oversigten via mail 24/9 2019. Ud over dette foretager UX teamet, i forbindelse med publicering af nye sites en manuel gennemgang af sites, og sender noter til websites primære ansvarlige bl.a. om hvad de skal være obs på ift. webtilgængelighedsloven. For webredaktører af sites der allerede var live på det tidspunkt lovgivning trådte i kraft, har også mulighed for at bede UX teamet om at få gennem gået deres site med henblik på at modtage noter omkring hvad de skal være opmærksomme på ift. webtilgængelighedsloven.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Responsive billeder
  Billeder uploaded før 15/8 2019 er ikke automatisk responsive (Lovgivning 1.3.1). Vi udskifter vores hjemmesidesystem (CMS) i starten af 2022, hvilket vil løse dette problem.
 • Tabeller
  Vi anvender tabeller på nogle sider, da det er bedste layout til det givne indhold, selvom disse ikke er kompatible med navigation og ift. skærmlæsere (Lovgivning 1.4.10). Ombrydningsvisning
 • Tilgængelighed via keyboard (Succeskriterium 2.1.1)
  Næsten alt indhold er tilgængeligt via tastetur / tab funktion, dog er der enkelte komponenter der ikke virker optimalt ved udelukkende brug af tastetur. Vi forventer at have løst disse problemer, når vi skifter over til et nyt hjemmesidesystem (CMS) i 2022.
 • Sidesproget er ikke angivet (Succeskriterium 3.1.1)
  Det er ikke angivet i koden bag hjemmesiden, hvilket sprog hjemmesiden på, som ellers er påkrævet. Det har ikke været muligt at finde en løsning på dette i vores nuværende hjemmesidesystem (CMS), men vi regner med at have løst dette problem når vi skifter CMS i starten af 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter
  En større opgave i forbindelse med webtilgængelighed er dokumenter, f.eks. PDF- og Word-filer, idet dokumenters elementer skal markeres som f.eks. overskrifter, billeder osv. Denne retningslinje rammer bredt på AAU samt både det teknisk administrativ- og det videnskabelige personale. For at efterleve lovgivningen 100%, kræves der særlige licensbaserede værktøjer. Mængden af licenser, der skal udstedes for at imødekomme dette punkt anses som en uforholdsmæssig stor byrde (jvf. Lov nr. 692 §3 stk 2 + WCAG 2.1: Lovgivning 0.2 - 5.2.4 - 5.2.5). Alle ansatte har adgang til Adobe-pakken, hvori Adobe Acrobat Pro DC findes. Acrobat Pro DC har en tilgængelighedsfunktion, der gør det muligt at scanne en PDF for de mest gængse fejl samt mulighed for at fikse dem. Funktionen lever ikke op til samtlige lovkrav. Vi anbefaler alligevel alle ansatte, at den anvendes på de vigtigste dokumenter, da det er det bedste værktøj, der er til rådighed på AAU på nuværende tidspunkt. Se vejledningen her til værktøjet her: https://helpx.adobe.com/dk/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibility.html Derudover anbefaler vi, at man så vidt muligt undlader at uploade PDF-filer til websites og i stedet indsætter tekster fra dokumenterne direkte på websitet. Vi er opmærksomme på, at det ikke er muligt for forskningspublikationer eller lange grafiktunge rapporter m.m.

Ikke omfattet af loven

 • Videoer og lydfiler uploadet før 23. september 2020
  Videoer og lydfiler som er lagt på hjemmesiden før d. 23. september 2020 er ikke omfattet af lovgivningen og derfor kan der findes eksempler, hvor disse ikke er gjort ilgængelige.
 • Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018
  Dokumenter offentliggjort før d. 23. september er ikke omfattet af loven og derved ikke gjort tilgængelige medmindre som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i gang med at udskifte det system, som vi bruger til at lave vores hjemmesider i, til et nyere og mere tidsvarende system. Dette har gjort det muligt for os at tage webtilgængelighed med som et vigtig fokuspunkt allerede tidlig i processen, så vi derved kan levere endnu hjemmesider i fremtiden som er endnu mere tilgængelige for alle vores besøgende. Derudover modtager alle vores webredaktør løbende information og vejledning vedrørende lovgivningen og hvordan de bedst overholder de forskellige krav.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.