Tilgængelighedserklæring

Aarhus Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://aarhus.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://aarhus.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aarhus Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://aarhus.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Aarhus.dk er evalueret via brugertest med synshandicappede brugere samt input fra statistiksystemet Siteimprove. Evalueringsmetoderne af de mange tilknyttede selvbetjeningsløsninger, der kan tilgås via Aarhus.dk varierer fra løsning til løsning. Desuden er hjemmesiden udtaget til Digitaliseringsstyrelsens dybtgående monitorering i 2020. Aarhus Kommune modtog monitoreringsrapporten i marts 2021.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder kan mangle alternative tekster
  Trods grundig uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold, kan det ikke udelukkes, at der på sitet optræder billeder, der er vigtige for forståelsen af indholdet, uden en alternativ tekst. Vi arbejder naturligvis løbende på en kvalitetssikring af vores indhold.
 • Filer
  Trods grundig uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold kan det ikke udelukkes, at der på Aarhus.dk optræder filer i PDF eller andet format, der ikke har den nødvendige struktur tilknyttet og som derfor ikke lever op til standarder for tilgængeligt indhold. Hvis du har brug for en fil, der ikke lever op til gældende standarder, kan du anmode om at få filen konverteret via vores samarbejdsaftale med virksomheden Abledocs. Anmodning herom sker ved at indsende en mail til postkassen kommunikation@ba.aarhus.dk I mailen skal du inkludere link til den eller de filer, du har brug for. Du må imødese en ekspeditionstid, som kan afhænge af filens størrelse og kompleksitet.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Et antal selvbetjeningsløsninger, der tilgås via Aarhus.dk lever kun delvist op til gældende WCAG AA standarder.
 • Chatbot
  På nogle af vores sider benytter vi en chatbot. Denne er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig for brugere som benytter skærmlæsere eller tastaturet til at navigere med. Vi er i dialog med vores leverandør om at gøre chatbotten tilgængelig.
 • Iframes kan mangle beskrivelser
  Trods grundig uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold, kan det ikke udelukkes, at der på sitet optræder Iframes uden beskrivelser. Vi underviser vores redaktører i at bruge Siteimprove, da dette værktøj kan udpege Iframes uden beskrivelser.
 • Forkert headline struktur
  På nogle af vores sider kan der være en forkert headline struktur. Det skyldes den måde nogle af vores komponenter er kodet på, og vi er i dialog med vores leverandør om at forbedre dette.
 • Sprog på alternative tekster
  Nogle steder på hjemmesiden kan der være alternative tekster på engelsk, på trods af, at siden står til at være dansk. Dette forekommer på komponenter, hvor den alternative tekst er sat direkte ind i koden, i stedet for at trække på en ordbog eller være skrevet af redaktøren. Vi samarbejder med vores leverandør om at forbedre dette.
 • Selvbetjeningsløsning: Skadedyrsbekæmpelse
  Løsningen "Anmeld rotter" som bruges til anmeldelse af rotter har udfordringer ift. ledetekster, dropdown lister og udpegning på kort. Henvendelse vedr. alternativ anmeldelse af rotter kan ske på telefon 89 40 49 34 (telefontid: mandag - fredag kl. 11-12). Der er en proces i gang med at overgå til anden løsning, som vi forventer implementeret inden udgangen af 2021.
 • Selvbetjeningsløsning: Borgertip
  Løsningen "Aarhus Borgertip" som borgerne bruger til at give Aarhus Kommune et tip om skader eller manglende vedligeholdelse i byen har udfordringer ift. dialogboks for indberetning herunder valg af emne, dropdown lister og udpegning på kort. Henvendelse vedr. alternativ indberetning kan ske på telefon 89 40 44 00 eller på mail: mad@mtm.aarhus.dk Der er en proces i gang med at overgå til anden løsning, som vi forventer implementeret inden udgangen af 2021

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ledelsesinformation
  Løsningen "Aarhus i Tal" som udstiller ledelsesinformation i form af grafer og tabeller har udfordringer ift. tilgængelighed, når det gælder navigation samt præsentation af tal i nogle typer af grafer. Henvendelse vedr alternativ adgang til data fra løsningen kan ske til Jesper Jørgensen på mail: jejor@aarhus.dk
 • Komplekse filer med overvejende teknisk indhold
  Komplekse filer med et overvejende teknisk indhold, som må forventes af have en snæver målgruppe anses for omfattet af kriteriet Uforholdsmæssig stor Byrde. Det gælder fx VVM redegørelser for større infrastruktur- og byudviklingsprojekter.

Ikke omfattet af loven

 • Videoer
  Ikke alle videoer, der kan ses på Aarhus.dk er forsynet med undertekster. Vi vil bestræbe os på, at videoer vil blive forsynet med undertekster inden den 23. september 2021
 • Lydfiler
  Aarhus.dk indeholder blandt andet lydoptagelser fra byrådsmøder. Der er aktuelt ikke en alternativ måde at tilgå dette indhold
 • Indhold Aarhus Kommune ikke er afsender af
  Det kan forekomme, at der på hjemmesiden fremstår indhold, som Aarhus Kommune ikke er afsender/bestiller af og som derved ikke er omfattet af loven. Det kan fx være input fra borgere.
 • Eksternt tredjepartsindhold, herunder fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger
  For så vidt angår eksternt tredjepartsindhold, herunder fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger, betragtes disse som uden for vores udvikling og kontrol. Dog forventes disse delvist at leve op til webtilgængelighedskravene.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Aarhus Kommune har et kontinuerligt fokus på at styrke tilgængeligheden gennem uddannelse af redaktører og gennem krav til leverandører af selvbetjeningsløsninger m.m.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.