Tilgængelighedserklæring

Aarhus Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://aarhus.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aarhus.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aarhus Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aarhus.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Aarhus.dk er evalueret ved hjælp af input fra statistiksystemet Siteimprove. Evalueringsmetoderne af de mange tilknyttede selvbetjeningsløsninger, der kan tilgås via Aarhus.dk varierer fra løsning til løsning. En tidligere version af hjemmesiden blev udtaget til Digitaliseringsstyrelsens dybtgående monitorering i 2020. Aarhus Kommune modtog monitoreringsrapporten i marts 2021.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder kan mangle alternative tekster
  Trods grundig uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold, kan det ikke udelukkes, at der på sitet optræder billeder, der er vigtige for forståelsen af indholdet, uden en alternativ tekst. Vi arbejder naturligvis løbende på en kvalitetssikring af vores indhold.
 • Filer
  Trods grundig uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold kan det ikke udelukkes, at der på Aarhus.dk optræder filer i PDF eller andet format, der ikke har den nødvendige struktur tilknyttet og som derfor ikke lever op til standarder for tilgængeligt indhold. Hvis du har brug for en fil, der ikke lever op til gældende standarder, kan du anmode om at få filen konverteret via vores samarbejdsaftale med virksomheden Abledocs. Anmodning herom sker ved at indsende en mail til postkassen kommunikation@ba.aarhus.dk I mailen skal du inkludere link til den eller de filer, du har brug for. Du må imødese en ekspeditionstid, som kan afhænge af filens størrelse og kompleksitet.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Et antal selvbetjeningsløsninger, der tilgås via Aarhus.dk lever kun delvist op til gældende WCAG AA standarder.
 • Chatbot
  På nogle af vores sider benytter vi en chatbot. Den lever op til WCAG AA, og tilgængeligheden udvikles løbende i samarbejde med leverandør og repræsentanter for funktionsnedsatte brugere.
 • Iframes kan mangle beskrivelser
  Trods grundig uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold, kan det ikke udelukkes, at der på sitet optræder Iframes uden beskrivelser. Vi underviser vores redaktører i at bruge Siteimprove, da dette værktøj kan udpege Iframes uden beskrivelser.
 • Sprog på alternative tekster
  Enkelte steder på hjemmesiden kan der være alternative tekster på engelsk, på trods af, at siden står til at være dansk. Dette forekommer på komponenter, hvor den alternative tekst er sat direkte ind i koden, i stedet for at trække på en ordbog eller være skrevet af redaktøren. Vi samarbejder med vores leverandør om at forbedre dette.
 • Selvbetjeningsløsning: Skadedyrsbekæmpelse
  Løsningen "Anmeld rotter" som bruges til anmeldelse af rotter har udfordringer ift. ledetekster, dropdown lister og udpegning på kort. Henvendelse vedr. alternativ anmeldelse af rotter kan ske på telefon 89 40 49 34 (telefontid: mandag - fredag kl. 11-12). Der er en proces i gang med at overgå til anden løsning.
 • Selvbetjeningsløsning: Borgertip
  Løsningen "Aarhus Borgertip" som borgerne bruger til at give Aarhus Kommune et tip om skader eller manglende vedligeholdelse i byen har udfordringer ift. dialogboks for indberetning herunder valg af emne, dropdown lister og udpegning på kort. Henvendelse vedr. alternativ indberetning kan ske på telefon 89 40 44 00 eller på mail: mad@mtm.aarhus.dk Der er en proces i gang med at overgå til anden løsning.
 • Skabeloner til ansøgning om råden over vejareal
  Ca. 40 skabeloner (skivbare pdf’er) på undersider om hhv. parkering og råden over vejareal er ikke tilgængelige. Skabelonerne bruges til at angive mål og præcis placering af afspærringer fx container, stillads eller andet materiel, når man skal have lov til at placere det på offentlige vejarealer. Målgruppen er primært ansatte i byggebranchen. Det er muligt at opmærke skabelonerne, så de lever op til gældende standarder om tilgængelighed, men det vurderes ikke at være forbundet med uforholdsmæssig stor byrde, da der er tale om materiale til en yderst begrænset målgruppe.
 • Videotransmission af byrådsmøder
  Aarhus Kommune transmitterer live video fra møder i Aarhus Byråd. Optagelserne lagres efterfølgende på hjemmesiden: https://aarhus.kommune-tv.dk/watch/7562 Vi kompenserer for den manglende tilgængelighed af videoptagelserne ved, at debatten fra møderne transskriberes og publiceres dagen efter mødet, i direkte tilknytning til mødematerialet i vores dagsordenssystem. Der er link hertil i footeren på hjemmesiden for videooptagelserne.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ledelsesinformation
  Løsningen "Aarhus i Tal" som udstiller ledelsesinformation i form af grafer og tabeller har udfordringer ift. tilgængelighed, når det gælder navigation samt præsentation af tal i nogle typer af grafer. Henvendelse vedr alternativ adgang til data fra løsningen kan ske til Jesper Jørgensen på mail: jejor@aarhus.dk
 • Komplekse filer med overvejende teknisk indhold
  Komplekse filer med et overvejende teknisk indhold, som må forventes af have en snæver målgruppe anses for omfattet af kriteriet Uforholdsmæssig stor Byrde. Det gælder fx VVM redegørelser for større infrastruktur- og byudviklingsprojekter.

Ikke omfattet af loven

 • Videoer
  Hovedparten af de videoer, der kan ses på Aarhus.dk er forsynet med undertekster. Der kan forekomme videoer, primært af ældre dato, som ikke er forsynet med undertekster.
 • Lydfiler
  Aarhus.dk indeholder blandt andet lydoptagelser fra byrådsmøder af ældre dato. Der er aktuelt ikke en alternativ måde at tilgå dette indhold. Nyere byrådsmøder optages på video og transkribering af debatten tilknyttes efterfølgende den enkelte sag (se uddybende beskrivelse ovenfor.
 • Indhold Aarhus Kommune ikke er afsender af
  Det kan forekomme, at der på hjemmesiden fremstår indhold, som Aarhus Kommune ikke er afsender/bestiller af og som derved ikke er omfattet af loven. Det kan fx være input fra borgere.
 • Eksternt tredjepartsindhold, herunder fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger
  For så vidt angår eksternt tredjepartsindhold, herunder fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger, betragtes disse som uden for vores udvikling og kontrol. Dog forventes disse delvist, og i stadig stigende grad, at leve op til webtilgængelighedskravene.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Aarhus Kommune har et kontinuerligt fokus på at styrke tilgængeligheden gennem uddannelse af redaktører og gennem krav til leverandører af selvbetjeningsløsninger m.m.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.