Tilgængelighedserklæring

Region Nordjylland forpligter sig til at gøre webstedet https://aalborguh.rn.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborguh.rn.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Nordjylland, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborguh.rn.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test og Digitaliseringsstyrelsens screening for tilgængelighed

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Udvalgt indhold
  Region Nordjylland tilstræber, at indholdet på vores hjemmesider er tilgængeligt. Hjemmesiden kan dog indeholde sider, dokumenter mm., som ikke er tilgængelige. Støder du på indhold, der ikke er tilgængeligt, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi gøre indholdet tilgængeligt hurtigst muligt. Se kontaktinformationer øverst i tilgængelighedserklæringen.
 • Søgefunktion
  Den meddelelse, der vises, når man indtaster et ord uden søgeresultater - eller hvis man ikke indtaster et søgeord - bliver ikke læst op af skærmlæsere. Region Nordjylland er i 2022-2023 i gang med omkodning af regionens hjemmesider. Der vil blive rettet op på disse tilgængelighedsfejl i den forbindelse.
 • Overskriftsstrukturer
  Nogle steder er overskriftsniveauerne brugt uhensigtsmæssigt på hjemmesiden, f.eks. i brødkrummesti, megamenu og kontaktboks. Region Nordjylland er i 2022-2023 i gang med omkodning af regionens hjemmesider. Der vil blive rettet op på disse tilgængelighedsfejl i den forbindelse.
 • Manglende mulighed for at navigere med tastatur
  Det er ikke muligt at folde sidemenuer ind/ud vha. tastatur. Det er ikke muligt at navigere i kalendervisning for nyheder vha. tastatur. Region Nordjylland er i 2022 i gang med omkodning af regionens hjemmesider. Der vil blive rettet op på disse tilgængelighedsfejl i den forbindelse.
 • Adgang med Tegn
  Adgang med tegn er et værktøj, som oversætter udvalgte ord til tegn, som vises i korte videoklip uden lyd. Videoerne kan ikke aktiveres med tastatur, da det vil konflikte med links på hjemmesiden. Eks. hvis et af de markerede ord udgør et link, da der kan kun være et link.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf-dokumenter med lille læserskare
  Pdf-dokumenter publiceret før 1. juli 2020 er ikke tilgængelige, hvis de har en meget lille læserskare Det drejer sig typisk om større strategi- og udviklingsplaner, budget- og økonomirapporter og lignende. Derudover kan der være dokumenter publiceret efter 1. juli 2020 med YDERST begrænset læserskare, som ikke er gjort tilgængelige, eks. høringssvar til diverse strategier og planer. Ved behov for at få gjort et dokument tilgængeligt, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi gøre indholdet tilgængeligt hurtigst muligt. Se kontaktinformationer øverst i tilgængelighedserklæringen.
 • Dokumenter med grafer og tabeller
  Nogle pdf-filer vil kræve et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde at gøre tilgængelige set i forhold til hvor mange mennesker, der vil have gavn af det. Det kan være rapporter med grafer og tabeller, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare. Ved behov for at få gjort et dokument tilgængeligt, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi gøre indholdet tilgængeligt hurtigst muligt. Se kontaktinformationer øverst i tilgængelighedserklæringen.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Video lagt på websitet før 23. september 2020
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020 er ikke omfattet af kravet om tilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Region Nordjylland er i 2023 ved at implementere nyt design og ny CMS-løsning for regionens sites, herunder rn.dk. Der vil blive rettet op på en række tilgængelighedsfejl i den forbindelse. Derudover uddanner vi løbende vores medarbejdere til at producere tilgængeligt indhold. Eks. på konkrete initiativer: - Indkøb af diverse værktøjer til at opmærke og tjekke dokumenter og website for tilgængelighed - Nye Word skabeloner (tilgængelige dokumenter på websitet) - Retningslinjer for tekstning mm. af videoer

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.