Tilgængelighedserklæring

Aalborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28# tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28#?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28#

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er brugt både automatiske og manuelle testmetoder til at teste webstedet. Automatisk test er lavet med Qualweb og Google Lighthouse. Manuel test er lavet ved at bruge zoom funktion, tjekke kontraster samt bruge TAB knappen til at tabbe sig igennem indhold.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Formål med links
  Nogle links er ikke beskrivende, idet flere hedder ”her”, dermed bliver det ikke forklaret hvad linkene omhandler.
 • Ikke-tekstbaseret indhold
  En del billeder har en alt-tekst som ikke passer til billedet.
 • Tastaturfælder
  Trykker man ind på nogle af billederne er det ikke muligt at komme væk fra billedet igen ved brug af tastaturet. Hjemmesiden indeholder også links til andre hjemmesider og trykker man ind på disse er det heller ikke muligt at komme tilbage kun ved brug af tastatur.
 • For lav kontrast
  Alle links har for lav kontrast og kan for nogle derfor være svære at læse.
 • Ukorrekt formatering af tekst
  Der er nogle steder benyttet en mindre skriftstørrelse som for nogle kan være svære at læse.
 • Forkortelser
  Der er anvendt nogle forkortelser som en skærmlæser ikke kan læse korrekt op, dette kan forvirre brugerne.
 • Punktopstilling
  En punktopstilling er ikke lavet korrekt, dette kan betyde at en skærmlæser ikke læser den korrekt op.
 • Tabeller er ikke tilgængelige
  Nogle tabeller er ikke tilgængelige, da flere celler er flettet sammen og de bliver derfor uoverskuelige at skulle have læst op af en skærmlæser.
 • Billeder af tekst
  Hjemmesiden indeholder nogle billeder af tekst, en skærmlæser kan ikke skelne teksten fra billedet og kan dermed ikke læse dem op.
 • Interaktive kort
  Det store interaktive kort under menupunktet ”Hvad gælder for mig” er ikke tilgængeligt, idet man ved brug af tastaturet ikke kan bevæge sig rundt på det. Derudover er funktionerne ”Tegn et søgeområde” samt ”Prik et sted på kortet” på kortet under ”Adresse” ikke tilgængelige ved at dette ikke er muligt ved brug af tastatur. Kortene mangler også beskrivende tekst, dette gør at brugere med skærmlæser har svært ved at vide at der er interaktive kort.
 • Formidling af information ved brug af farve
  Flere steder er der brugt farver til at vise informationer i grafer omhandlende grundvandskvalitet. Brugere som har svært ved at se farver kan derfor ikke tilgå informationerne.
 • Knapper er ikke tilgængelige
  To knapper på hjemmesiden er ikke tilgængelige, idet man ved brug af tab tasten ikke kan komme hen til disse. Knapperne er på undersiderne ”PDF” og ”Hvad gælder for mig?”.
 • Dokumenter
  PDF-filer er ikke tilgængelige.
 • Zoom funktion
  På forsiden er det ikke muligt at åbne menuen, hvis der er zoomet 200% ind, først skal siden genindlæses for at menuen kan åbnes.
 • Knapper har lav kontrast
  Et par knapper på hjemmesiden har for lav kontrast, derfor kan nogle brugere have svært ved at læse teksten der står på dem.
 • Søgefunktion ikke tilgængelig med tastatur
  Bruger man tab tasten til at navigere sig igennem hjemmesiden er det ikke muligt at åbne søgefeltet i headeren.
 • Diverse fejl
  Mange billeder har en alt-tekst, som hedder ”Image description”, hvilket ikke er beskrivende for, hvad billederne forestiller.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Niras-løsninger
  Konkret vurdering er foretaget af myndigheden ved hjælp af sparring og tilgængelighedsrådgivning med Inklusio. Konklusionen er, at indholdet i Niras-løsningerne udgør uforholdsmæssig stor byrde at gøre tilgængeligt. Der er en række foranstaltninger, som medfører uforholdsmæssig stor byrde ved at overholde tilgængelighedskravet for det pågældende indhold. Det vil være så omkostningstungt, at det ikke står mål med antallet af borgere, det tilgodeser jævnfør brug af siderne. Myndighedsopgaverne og aktiviteterne i disse planværktøjer, som også udgør interne arbejdsredskaber, er for de fleste kun i begrænset omfang rettet imod almenhedens behov. Vi har medtaget i vurderingen, hvor meget og hvordan indholdet bliver brugt. Samtidig har vi vurderet indholdets aktualitet for personer med handicap. Behovet for kort- og planløsningerne fra Niras er i borgerrettet henseende ikke så stort, at det godtgør de mange ressourcer, der skal til for at rette op på det. Det er ikke muligt anvise et tilgængeligt alternativ, og vi bestræber os derfor på at hjælpe på anden vis, hvilket vi hellere end gerne gør via kontakt med den enkelte, som måtte have behov for eller interesse i indholdet.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.