Tilgængelighedserklæring

Aalborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/26# tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/26#?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/26#

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er brugt både automatiske og manuelle testmetoder til at teste webstedet. Automatisk test er lavet med Qualweb og Google Lighthouse. Manuel test er lavet ved at bruge zoom funktion, tjekke kontraster samt bruge TAB knappen til at tabbe sig igennem indhold.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ukorrekt formatering af tekst
  Der er flere steder brugt en mindre skriftstørrelse som derfor for nogle brugere kan være svære at læse.
 • Formål med links
  Links er ikke beskrivende, idet mange hedder ”klik her”. Dette fortæller ikke brugeren hvad der sker hvis de trykker ind på linket, eller hvad det omhandler.
 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Flere billeder mangler en beskrivende tekst eller alt-tekst som beskriver hvad billedet forestiller.
 • Tastaturfælder
  Trykker man ind på nogle af billederne kan man ikke komme tilbage ved brug af tastaturet, derfor skabes der her en tastaturfælde. Det samme gør sig gældende ved dokumenter og links til andre hjemmesider.
 • Dokumenter
  PDF-filer er ikke tilgængelige.
 • Links har for lav kontrast
  Linkene på siden har en for lav kontrast som kan gøre det svært for nogle brugere at læse dem.
 • Knapper har for lav kontrast
  Flere knapper på hjemmesiden har en for lav kontrast som kan betyde at nogle brugere ikke kan læse indholdet. Eksempelvis har søgeknappen en for lav kontrast.
 • Billeder af tekst
  Der er billeder af tekst og disse tekster kan en skærmlæser ikke læse op da den ikke kan skelne teksten fra billedet.
 • Interaktive kort
  De interaktive kort har ikke beskrivende tekster som fortæller hvilket element det er. Med tastaturet er det ikke muligt at bevæge sig rundt på kortene som ved brug af en mus samt er funktioner på kortene heller ikke mulige at tilgå med tastaturet.
 • Tabel er ikke tilgængelige
  En af tabellerne er ikke tilgængelig, da flere celler er flettet sammen og den bliver derfor uoverskuelige at skulle have læst op af en skærmlæser.
 • Knapper er ikke tilgængelige
  Knappen ”Lav PDF” under punktet ”PDF” er ikke tilgængelig, idet man ved brug af tab tasten springer denne over og dermed ikke kan trykke på den. Knappen ”Signaturforklaring” på undersiden til menupunktet ”Hvad gælder for mig?” er heller ikke tilgængelig da tab tasten også springer denne knap over.
 • Søgefunktion ikke tilgængelig med tastatur
  Bruger man tab tasten til at navigere sig igennem hjemmesiden er det ikke muligt at åbne søgefeltet i headeren.
 • Zoom funktion
  Menuen kan ikke åbnes fra forsiden når der er zoomet 200 % ind, først når siden genindlæses.
 • Ombrydningsvisning
  Når der er zoomet 200 % ind er det ikke alle tabeller som er tilpasset, nogle steder er man nødt til at scrolle fra side til side for at se alt indhold i tabellerne.
 • Diverse fejl:
  Mange billeder har en alt-tekst, som hedder ”Image description”, hvilket ikke er beskrivende for, hvad billederne forestiller.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Niras-løsninger
  Konkret vurdering er foretaget af myndigheden ved hjælp af sparring og tilgængelighedsrådgivning med Inklusio. Konklusionen er, at indholdet i Niras-løsningerne udgør uforholdsmæssig stor byrde at gøre tilgængeligt. Der er en række foranstaltninger, som medfører uforholdsmæssig stor byrde ved at overholde tilgængelighedskravet for det pågældende indhold. Det vil være så omkostningstungt, at det ikke står mål med antallet af borgere, det tilgodeser jævnfør brug af siderne. Myndighedsopgaverne og aktiviteterne i disse planværktøjer, som også udgør interne arbejdsredskaber, er for de fleste kun i begrænset omfang rettet imod almenhedens behov. Vi har medtaget i vurderingen, hvor meget og hvordan indholdet bliver brugt. Samtidig har vi vurderet indholdets aktualitet for personer med handicap. Behovet for kort- og planløsningerne fra Niras er i borgerrettet henseende ikke så stort, at det godtgør de mange ressourcer, der skal til for at rette op på det. Det er ikke muligt anvise et tilgængeligt alternativ, og vi bestræber os derfor på at hjælpe på anden vis, hvilket vi hellere end gerne gør via kontakt med den enkelte, som måtte have behov for eller interesse i indholdet.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

AAK arbejder løbende på at forbedre hjemmesider

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.