Tilgængelighedserklæring

Aalborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/25#/84601 tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/25#/84601?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/25#/84601

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er brugt både automatiske og manuelle testmetoder til at teste webstedet. Automatisk test er lavet med Qualweb og Google Lighthouse. Manuel test er lavet ved at bruge zoom funktion, tjekke kontraster samt bruge TAB knappen til at tabbe sig igennem indhold.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tastaturfælder
  Hjemmesiden indeholder flere dokumenter samt billeder som hvis man trykker ind på ikke kan komme tilbage igen kun ved brug af tastaturet.
 • Ukorrekt formatering af tekst
  Enkelte steder er der brugt en mindre skriftstørrelse end andre steder, det kan derfor for nogle være svært at læse disse tekster.
 • Dokumenter
  PDF-filer er ikke tilgængelige.
 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Nogle billeder mangler en beskrivende tekst som fortæller hvad der er på billedet. De interaktive kort på siden har ikke en beskrivende tekst eller titel som fortæller at det er interaktive kort.
 • Links er ikke beskrivende
  Mange links er ikke beskrivende og fortæller dermed ikke brugerne hvad der sker hvis de trykker ind på linkene.
 • Anvendelse af farve ved links
  En del links er kun markeret som links ved at de er givet en anden farve end teksten, dette kan gøre det svært for nogle brugere at se disse links, da de kan være svære at få øje på.
 • Anvendelse af farve
  Der er på flere grafer brugt farver til at formidle information, det kan for nogle brugere derfor være svært at tilgå disse informationer.
 • Billeder af tekst
  Der er billeder af tekst og en skærmlæser kan ikke skelne teksten fra billedet og dermed kan den ikke læse teksten op.
 • Tastatur
  Interaktive kort er ikke tilgængelige, idet man med tastaturet ikke kan bevæge sig rundt på dem som man ellers kan ved brug af en mus. Kortet under ”Adresse” har funktioner som ikke er tilgængelige ved brug af tastaturet, disse er ”Tegn et søgeområde” og ”Prik et sted i kortet”.
 • Forkortelser
  Nogle forkortelser og udtryk som er brugt på hjemmesiden, kan en skærmlæser ikke læse korrekt op.
 • Knapper har for lav kontrast
  Nogle knapper har en for lav kontrast som for nogle kan være svære at læse.
 • Knapper er ikke tilgængelige
  Knappen ”Lav PDF” under ”PDF” er ikke tilgængelig, da man med tab tasten springer denne over. Knappen ”Signaturforklaring” under ”Hvad gælder for mig?” er heller ikke tilgængelig.
 • Zoom funktion
  Det er ikke muligt at åbne menuen når der er zoomet 200 % ind og man står på forsiden, siden skal genindlæses før at menuen kan åbnes.
 • Diverse fejl
  Mange billeder har en alt-tekst, som hedder ”Image description”, hvilket ikke er beskrivende for, hvad billederne forestiller.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Niras-løsninger
  Konkret vurdering er foretaget af myndigheden ved hjælp af sparring og tilgængelighedsrådgivning med Inklusio. Konklusionen er, at indholdet i Niras-løsningerne udgør uforholdsmæssig stor byrde at gøre tilgængeligt. Der er en række foranstaltninger, som medfører uforholdsmæssig stor byrde ved at overholde tilgængelighedskravet for det pågældende indhold. Det vil være så omkostningstungt, at det ikke står mål med antallet af borgere, det tilgodeser jævnfør brug af siderne. Myndighedsopgaverne og aktiviteterne i disse planværktøjer, som også udgør interne arbejdsredskaber, er for de fleste kun i begrænset omfang rettet imod almenhedens behov. Vi har medtaget i vurderingen, hvor meget og hvordan indholdet bliver brugt. Samtidig har vi vurderet indholdets aktualitet for personer med handicap. Behovet for kort- og planløsningerne fra Niras er i borgerrettet henseende ikke så stort, at det godtgør de mange ressourcer, der skal til for at rette op på det. Det er ikke muligt anvise et tilgængeligt alternativ, og vi bestræber os derfor på at hjælpe på anden vis, hvilket vi hellere end gerne gør via kontakt med den enkelte, som måtte have behov for eller interesse i indholdet.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

AAK arbejder løbende på at forbedre hjemmesider

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.