Tilgængelighedserklæring

Aalborg Forsyning A/S forpligter sig til at gøre webstedet https://aalborgforsyning.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborgforsyning.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg Forsyning A/S, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://aalborgforsyning.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Professionel Dybdegående Analyse

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Cookiebanner
  Cookiebannerets "Vis/Skjul detaljer" er et tekst-element med en onclick event, men det har ingen eksplicit rolle angivet, hvilket gør, at dette element behandles som tekst. Cookiebannerets detaljer er opbygget (visuelt) med tablist og tabs, men har ingen eksplicit rolle som dette. Cookiebanneret har visuelle overskrifter, der ikke er programmatisk angivet. Cookiebannerets informationer er ikke programmatisk struktureret på en sådan måde, som f.eks. tabel eller liste, der gør informationerne let tilgængelige for understøttende hjælpeteknologier. Cookiesbanneret har design med utilstrækkelig kontrast.
 • Cookiebanner, nyhedskarrusel og accordion
  Indholdet på webstedet, som f.eks. cookie-informationer og "nyhedskarrusel", der er visuelt skjult, er ikke ekskluderet fra fokusrækkefølgen. Det betyder, at det er muligt at tabulere igennem indhold i cookiebanneret og nyhedskarrusellen, selvom det er skjult. Nyhedskarrusel og accordions kan ikke tilgås med tastatur.
 • Menu (desktop) og burgermenu (mobil)
  Ved 1280x800px og 400 % zoom forsvinder den nederste del af menuen (Kontakt os, Få hjælp af os, Aflæs måler osv.), og dens elementer kommer ikke ind i burgermenuen. Elementerne i burgermenuen bliver vist på en linje, der er halveret, og er dermed ikke brugbar.
 • Alternativ tekst på billeder
  En række billeder på hjemmesiden er ikke angivet som dekorative.
 • Farver i designet
  Enkelte elementer bruger udelukkende farve som forklaring. Bl.a. kort, progresbar i formularer og nyhedskarrusel. Enkelte elementer som f.eks. knapper og ikoner har ikke tilstrækkelig kontrast.
 • Inputsfelter i formularer
  En række inputsfelter i formularer som f .eks. "meld flytning" og "måleraflæsning" mangler autoudførelse, information og relationer, overskrifter og etiketter. En række inputfelter mangler tekstbeskrivende fejlmeddelelser og forslag til rettelsesformat.
 • Chat-funktion
  Chatfunktionen tilgås via en widget, som foldes ud, når musen peger på den. Man kan ikke komme væk fra området uden at bruge musen. Inputfelter i chatten mangler etiketter. Enkelte elementer og inputfelter har ikke tilstrækkelig farvekontrast. Ved viewport 1280x800 og 400% zoom samt ved viewport 320x480 vil mange elementer overlappe andre elementer, f.eks: overskriften “Chat med Aalborg forsyning” overlapper “Åben eller luk indstillinger”- knappen. En enkelt overskrift mangler programmatisk opmærkning. Enkelte ikoner mangler beskrivende alt-tekster.
 • Min Side
  Ikoner mangler beskrivende alt-tekster. Ved 200 % eller større zoom kommer der en burgermenu frem i sidehovedets højre side. Denne mangler en rolle og en værdi. I den venstre navigationsbar nederst er der en infoboks med kundens kontaktinfo. Kundens navn er visuel en overskrift, men mangler en programmatisk overskrift-opmærkning. I navigationsbaren yderst til venstre bliver det indikeret visuelt med en gul bar, hvilken side der er aktiv. Her mangler der en værdi, der videregiver dette programmatisk. Enkelte ikoner og fokusindikatorer på elementer i navigation i venstreside samt på enkelte knapper har for lavt kontrastforhold. Ved 200 % eller større zoom kommer der en burgermenu frem i sidehovedets højre side. Denne er ikke tilgængeligt med tastatur. Grafen for "Varmeforbrug" er indsat som et billede og har ingen beskrivende alt-tekst. Der mangler et alternativ til grafens informationer, der vil være tilgængelige for understøttende hjælpemidler. Under overskriften "Sådan udnytter du din fjernvarme" er der status-bar, der viser visuelt, hvor godt man udnytter fjernvarmen. Den er indsat som et div element, hvor der mangler en værdi, da brugere af understøttende hjælpemidler ikke vil blive oplyst om udnyttelsesgraden. Inputfelter mangler autoudførelse, fejlmeddelelser har for lavt kontrastforhold og mangler tekstbeskrivelser og beskrivelse af rettelsesformat.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Aalborg Forsyning har i Q4 2022 fået foretaget Professionelle Dybdegående Webtilgængelighedsanalyser. Der arbejdes i Q1 og Q2 2023 på at udbedre fejlene.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.