Tilgængelighedserklæring

Aalborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aalborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aalborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aalborg.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Hjemmesiden er testet med Google Chrome Lighthouse, suppleret med manuelle vurderinger.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF dokumenter
  Nogle af vores PDF og Word dokumenter overholder ikke tilgængelighedskravene. Vi arbejder løbende på at få flere dokumenter gjort tilgængelige eller sat ind som HTML indhold. Vi har indkøbt et hjælpemodul, der skal gøre det lettere for skribenterne at gøre filerne tilgængelige, før de publiceres. Vi har også indkøbt et system, der gør det muligt for brugeren at bestille en tilgængelig version af en pdf fundet på hjemmesiden. Systemet implementeres forventeligt inden udgangen af januar måned.
 • Alt tekst på billeder og videoer
  Nogle steder mangler der alt tekst på billeder og videoer. Vi arbejder løbende på at få alt tekster på alle relevante billeder og videoer.
 • Videoer
  Vores videoer på hjemmesiden er ikke synstolket.
 • Kontaktformular
  Vi har for at forhindre spam og overbelasting af servere reCAPTCHA på vores kontaktformularer. Det betyder, at brugeren skal indtaste løsningen på et lille regnestykke, før de kan sende via kontaktformularen. Vi er klar over, at det desværre også kan besværliggøre brugen af kontaktformularen for nogle brugere. Vi undersøger løbende, om der er andre muligheder, vi kan anvende, der gør det lettere for brugeren.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dagsordner og referater
  Vores dagsordner og referater overholder ikke tilgængelighedskravene. Vi vurderer, at der for hvert referat er et meget begrænset antal brugere, og at gøre dem alle tilgængelige derfor vil være en uforholdsmæssig stor byrde. Vi har indkøbt et skabelonsystem, der fremadrettet skal afhjælpe problemet ved at hjælpe skribenterne til at gøre dokumenterne tilgængelige, når de opretter nye dagsordner og referater. Samtidig har vi som nævnt tidligere indkøbt et system, der skal gøre det muligt for brugeren at få gjort en pdf-fil tilgængelig ved hjælp af en bestillingsfunktion. Det vil derfor være muligt for brugeren at få gjort et referat tilgængeligt, hvis behovet er der. Det nye system implementeres hurtigst muligt.

Ikke omfattet af loven

 • Byrådstransmissioner
  Hver 14. dag transmitteres byrådets møder live.
 • Videoer
  Videoer der er lagt på hjemmesiden før 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har indkøbt et nyt skabelonsystem, der skal gøre de fremtidige dokumenter fuldt ud tilgængelige fra offentliggørelsestidspunktet. Det forventes implementeret sommeren 2021. Vi har indkøbt et system, der gør det muligt for brugeren at bestille en tilgængelig version af en pdf fundet på hjemmesiden. På den måde har vi valgt at gøre det muligt for brugeren at få gjort alle pdf’er tilgængelige. Når en bruger har ”bestilt” en tilgængelig pdf, vil den efterfølgende ligge på siden til gavn for andre brugere. Systemet implementeres forventeligt inden udgangen af januar måned 2021. Vi afholder kurser i webtilgængelighed for skribenter for at opnå et endnu større fokus på det og en mere tilgængelig hjemmeside. Vi har oprettet et internt websted, hvor der ligger informationer om, hvordan man laver sit indhold tilgængeligt. Webstedet bliver løbende opdateret med ny viden og værktøjer.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.