Tilgængelighedserklæring

Aalborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aalborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aalborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aalborg.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Hjemmesiden er testet med Google Chrome Lighthouse, suppleret med manuelle vurderinger. Nogle løsninger til digital selvbetjening er testet af ekstern leverandør med en kombination af manuel og automatiseret metode, herunder test med skærmlæser.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  Aalborg Kommune har vedtaget et HTML first strategi. Det betyder, at vi så vidt muligt undgår at publicere pdf-filer og andre dokumenter på hjemmesiden. Du vil dog kunne støde på enkelte dokumenter, som ikke lever op til standarden for webtilgængelighed. I de fleste tilfælde vil disse dokumenter indeholde en 'on demand' funktion, som gør det let for brugeren at anmode om et tilgængeligt alternativ. Der ud over fremgår det tydeligt af siden, hvordan du kan få stillet et tilgængeligt alternativ til rådighed - enten ved at skrive eller ringe til os.
 • Alt tekst på billeder og videoer
  Nogle steder mangler der alt tekst på billeder og videoer. Vi arbejder løbende på at få alt tekster på alle relevante billeder og videoer.
 • Ansøgning om udeservering
  Ansøgningsskemaet til udeservering er en gammel dokumentbaseret løsning. Vi er i gang med at bestille en bedre digital løsning til ansøgning, og vi forventer, den er klar i efteråret 2021.
 • Kontrastforhold i designet
  Der er en række elementer i designskabelonen, som ikke overholder lovens krav til kontrastforhold. Aalborg Kommune forventer at gå i luften med et nyt hjemmesidedesign i september 2022, og har derfor valgt ikke at få udbedret de eksisterende fejl på dette område.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Synstolkning
  Markedet for videoløsninger, som tilbyder mulighed for synstolkning, er stadig ret umodent. Det samme gælder kompetence på området båden indenfor vores egen organisation og eksternt. Vi har derfor vurderet, at det for nuværende vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at synstolke alle de videoer, som er publiceret efter 23. september 2020, som loven ellers foreskriver. Vi har stort fokus på at læse organisationen at vurdere, hvornår den bør priortere at synstolke en video. ligesom vi er i gang med at undersøge markedet for en løsning, som gør det praktisk muligt og økonomisk overkommeligt at gøre synstolkning til en almindelig integreret del af at producere og publicere video.
 • Dokumenter vedrørende bygningsautomatik
  Vi har en side om bygningsautomatik (CTS), som henvender sig til en begrænset skare af fagspecialister. Vi har vurderet, at det vil være uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse dokumenter webtilgængelige. På siden gør vi opmærksom på, at der kan være udfordringer med webtilgængeligheden - og vi angiver mailadresse og telefonnummer på, hvor man kan få hjælp til et tilgængeligt alternativ.
 • Lovpligtig annoncering
  Vi har en side, hvor vi publicerer de såkaldt "lovpligtige annoncer". Den digitale løsninger som ligger bag indholdet står for at skulle fornys og opdateres, når vi får ny hjemmeside i september 2022. På den baggrund har vi vurderet, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at udbedre de udfordringer med webtilgængelighed, som er i den nuværende løsning. Vi har til gengæld gjort det tydeligt både på siden og i den nyhedsmail, man kan abonnere på, hvordan man får hjælp til et tilgængeligt alternativ.
 • Dokumenter med regnskab og årsberetning for 2020
  Vi har sammenholdt prisen for, hvad det vil koste at gøre de to omfattende dokumenter webtilgængelige med antallet af besøg og sidevisninger i 2020 og vurderet, at der i forhold til de to konkrete dokumenter ikke er et rimeligt forhold mellem de anslåede omkostninger og fordele for det offentlige organ i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af bru-gen af det specifikke websted eller den specifikke mobilapplikation.

Ikke omfattet af loven

 • Byrådstransmissioner
  Hver 14. dag transmitteres byrådets møder live.
 • Videoer
  Videoer der er lagt på hjemmesiden før 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er ved at forberede et udbud af ny CMS-platform, hvor vi har meget stort fokus på webtilgængelighed. Ifølge den nuværende tidsplan går vi i luften med en ny webtilgængelig hjemmeside 1. september 2022. Vi har desuden oprettet et særligt supportteam, som tager sig af de henvendelser, vi får, vedrørende webtilgængelighed. Og så har vi købt en digital løsning til dokumentskabeloner, der skal forbedre tilgængeligheden af de dokumenter som vi på trods af vores HTML first strategi er nødt til at offentliggøre på hjemmesiden. Vi har desuden investeret i en digital løsning, som gør det muligt for brugeren at et dokument, som ikke på forhånd er gjort webtilgængeligt.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.