Tilgængelighedserklæring

Aalborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aalborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aalborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aalborg.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden fuldt ud. 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Inqlude IT har på vegne af Bleau A/S foretaget en dybdegående vurdering af webtilgængeligheden, som dokumenterer at hjemmesiden overholder gældende standarder for webtilgængelighed (EN 301 549 / WCAG 2.1, niveau A og AA). Vurderingen er funderet i den metode for dybdegående monitorering, som fremgår af EU-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1524 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en monitoreringsmetode og ordninger for medlemsstaternes rapportering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Derudover har vi fået stor hjælp fra Dansk Blindesamfund Nordjylland til praktisk test af, hvordan hjemmesiden fungerer ved brug med skærmlæser og kraftig zoom.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Selvbetjeningsløsninger
  Der er ikke foretaget vurderinger af webtilgængeligheden af alle hjemmesidens selvbetjeningsløsninger. Der kan derfor være dele af løsningerne, som ikke overholder kravene i lovgivningen.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dagsordner og referater fra før 19. april 2023
  Integrationen af dagsordner og referater på aalborg.dk sker via en publiceringsmotor. I forbindelse med re-lanceringen af aalborg.dk den 19. april 2023 er der foretaget en række forbedringer af webtilgængeligheden af de publicerede dagsordner og referater. Selve sagsfremstillingerne fra 19. april 2023 og frem præsenteres således i et tilgængeligt HTML format Det har ikke været teknisk muligt at rette op på tilgængelighedsfejlene i de allerede genererede referater, og vi har vurderet, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dette manuelt.
 • Synstolkning
  Markedet for videoløsninger, som tilbyder mulighed for synstolkning, er stadig ret umodent. Det samme gælder kompetence på området båden indenfor vores egen organisation og eksternt. Vi har derfor vurderet, at det for nuværende vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at synstolke alle de videoer, som er publiceret efter 23. september 2020, som loven ellers foreskriver. Vi har stort fokus på at lære organisationen at vurdere, hvornår den bør prioritere at synstolke en video. ligesom vi er i gang med at undersøge markedet for en løsning, som gør det praktisk muligt og økonomisk overkommeligt at gøre synstolkning til en almindelig integreret del af at producere og publicere video.
 • Dokumenter med budget, regnskab og årsberetning
  Vi har sammenholdt prisen for, hvad det vil koste at gøre disse omfattende dokumenter webtilgængelige og vurderet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem de anslåede omkostninger og fordele for det offentlige organ i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af bru-gen af det specifikke websted eller den specifikke mobilapplikation.
 • Video af byrådsmøder
  På siderne med referater fra byrådets møder er det også muligt at se et videoklip fra behandlingen af de enkelte punker. Vi har vurderet, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at tekste disse videoklip.
 • Dokumenter med vejledninger for anlægsspecialister
  På siden 'Vejledning for anlæg' er der link til en række pdf-dokumenter. Dokumenterne er komplekse og lever ikke på alle punkter op til loven om webtilgængelighed. Vi har vurderet, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • Byrådstransmissioner
  Hver 14. dag transmitteres byrådets møder live.
 • Kort over vejarbejder
  Kortet på siden 'Vejarbejde', som viser planlagte gravearbejder, der er indmeldt til koordinering ved Aalborg Kommune, og som vi forventer at udstede gravetilladelse til, er ikke omfattet loven ifølge §1, stk. 5, punkt 4 om online kort og kortlægningstjenester, da det ikke er til navigationsbrug.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.