Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://aalbaekhavn.frederikshavn.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://aalbaekhavn.frederikshavn.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://aalbaekhavn.frederikshavn.dk

 • Kontaktfunktion: På alle undersider er der en feed-back knap. Der findes 4 typer feedback: Ris og Ros, Teknisk fejl, Fejl i indhold og manglende tilgængelighed. Webredakøren tjekker hver dag sit dashboard for at se om der er indkommet feedback

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Leverandør har garanteret, at teknisk platform lever op til tilgængelighedskravene. Alle billeder har alternative tekster, det samme gælder links. Vi bruger konsekvent typografier, således siden titel er H1, herefter følger enten brødtekst eller H2. Under en H2 kan der være brødtekst eller en H3.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Ikke udfyldt

Uforholdsmæssig stor byrde

 • "Kort over faste båd/liggepladser i Åalbæk Havn"
  På Ålbæk Havns hjemmeside har vi en indholdsside "kort over Ålbæk Havn" indeholdende links til 4 kort af forskellig karakter . Kortene har vi forsøgt at beskrive i et kort resume under linket. På kortet kan du se, hvor i havnen, du har fået tildelt en bådplads. Men ud fra vores vurdering vurderes det værende uforbeholdsmæssigt stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgere og andre kontakte havnekontoret i Ålbæk, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle indholdet.
 • Kort over faciliteter i Ålbæk Havn
  På Ålbæk Havns hjemmeside har vi en side indeholdende links til 4 kort - af forskellig karakter . Kortene har vi forsøgt at beskrive i et kort resume under linket. Dette kort viser, hvor du kan finde havnekontoret, billetautomat, hjertestarter, slæbested, badebro, autocamper p -plads og toilet og badefaciliteter på Ålbæk Havn. Men ud fra vores vurdering vurderes det værende uforbeholdsmæssigt stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgere og andre kontakte havnekontoret i Ålbæk, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle indholdet.
 • "Søkort"
  På Ålbæk Havns hjemmeside har vi en side indeholdende links til 4 kort - af forskellig karakter . Kortene har vi forsøgt at beskrive i et kort resume under linket. Dette kort viser et gammel søkort over Ålbæk Havn. Men efter vores vurdering vurderes det værende uforbeholdsmæssigt stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgere og andre kontakte havnekontoret i Ålbæk, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle indholdet.
 • "Googlemap kort over Ålbæk Havn"
  På Ålbæk Havns hjemmeside har vi en side indeholdende links til 4 kort - af forskellig karakter . Kortene har vi forsøgt at beskrive i et kort resume under linket. Dette kort er et Google map Kortet gør det muligt at zoome ind og ud og se, hvor de forskellige steder befinder sig på havnen. . Men efter vores vurdering vurderes det værende uforbeholdsmæssigt stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgere og andre kontakte havnekontoret i Ålbæk, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle indholdet.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ålbæk Havn har en webredaktør, som har til opgave at sørge for, at tilgængeligheden overholdes. Webredaktøren er oplært i at bruge de værktøjer, som der er givet undervisning i for at gøre siderne tilgængelige (typografier, god og informativ link tekster, alternative billedtekster osv). Derudover får webredaktøren hver uge tilsendt en Siteimprove rapport over Ålbæk Havn. Denne rapport kigges igennem, så vi sikrer, at der ikke findes/er døde links på hjemmesiden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.