Tilgængelighedserklæring

Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, Borgerservice og Biblioteker forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aakb.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aakb.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, Borgerservice og Biblioteker, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.aakb.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sitet er gået igennem med skærmlæser samt Siteimprove. Contrast checker er benyttet til at vurdere farvernes kontrast: https://webaim.org/resources/contrastchecker/

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrast (WCAG 1.4.3)
  Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. hjæpetekster amt pile til navigation.
 • Inputfelter og knapper (WCAG 2.4.6 “Overskrifter og etiketter” )
  Der er eksempler på, at inputfelter eller knapper mangler en label, fx søgeknappen, inputfelter til filtrering og søgning af arrangementer.
 • Layout (WCAG 1.3.1 “informationer og relationer” )
  Der er eksempler på, at formularer indeholder elementer, som hører logisk sammen, men som ikke er grupperet. Fx kategorier under arrangementer
 • Tastatur (WCAG 2.1.1 “Tastatur”)
  Der er funktioner, der ikke kan betjenes fuldt ud via tastatur, fx. Min konto - lån, reserveringer, mellemværender, filtrering / søgning på arrangementer, kontaktformularen.
 • Fokusrækkefølge (WCAG 2.4.3 “Fokusrækkefølge” )
  Der er eksempler på, at fokuserbare komponenter ikke opnår fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, fx mangler datovælger ved søgning på arrangementer fokus, overskrifter er ikke semantisk HTML, dvs h1, h2 eller h3.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Inputfelter og unikke id´er (WCAG 1.3.1)
  Der er eksempler på at inputfelter har samme id´er, hvor disse burde være unikke
 • Linkede billeder (WCAG 2.4.4 “Formål med links”)
  Der er eksempler på, at billeder ikke har en beskrivende linktekst, fx. oversigten over biblioteker.
 • Billeder (WCAG 1.1.1 “Ikke-tekstbaseret indhold” )
  Der er eksempler på, at dekorative billeder ikke er skjult for skærmlæsere (tom alt-tag mangler). Endvidere mangler der beskrivende tekster til billeder, der indsættes i indholdsfelter.
 • Fokusrækkefølge (WCAG 2.4.3 “Fokusrækkefølge” )
  Navigation i forsidekarruseller via tabulering er vanskelig, man møder mange gentagelser ved brug af skærmlæser og kan kun få fat i det første materiale.
 • Synligt fokus (WCAG 2.4.7 “Synligt fokus”)
  Der er flere eksempler på, at der mangler synligt fokus, fx. i nyhedsoversigten, forsidekarrusel.
 • Kontrast (WCAG 1.4.3)
  Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx hvid tekst på orange baggrund, tekster i overlays på forskellige indholdstyper samt forsidekarrusel, pile til navigation.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Der findes dokumenter på sitet uploadet efter 23. september, som ikke er tilgængelige endnu. Vi forventer at disse dokumenter er fjernet eller håndteret på anden vis ved udgangen af 2020.
 • Eksternt licensbelagt tredjepartsindhold
  Fra aakb.dk linkes til diverse licensbelagt tredjepartindhold, som er indkøbt via fælles indkøbssamarbejde i regi af Danskernes Digitale Folkebibliotek. Spørgsmålet om Københavns Biblioteker og landets øvrige biblioteker som udgangspunkt er ansvarlig for tilgængeligheden af licensbelagt tredjepartsindhold er i øjeblikket ved at blive afklaret med Digitaliseringsstyrelsen

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmesidesystem (DDB CMS) leveres af Det Digitale Folkebibliotek, som er leverandør af hjemmesidesystem til bibliotekerne i størstedelen af landets kommuner. Det Digitale Folkebibliotek har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. De konkrete tekniske fejl og mangler, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden, er gennemgået og udbedres, såfremt der ikke er tale om en uforholdsmæssig stor byrde. I disse tilfælde kræver udbedring gennemgribende ændringer i selve det system, som DDB CMS bygger på (Drupal 7). Disse er derfor vurderet at være for stor en byrde at ændre. Denne vurdering tager også afsæt i, at det nuværende underliggende system er tæt på end-of-life, og det derfor vil blive erstattet af et nyt inden for de næste to år. Københavns Biblioteker har i løbet af foråret 2020 undervist sitets redaktører i tilgængelighed herunder udbudt forskellige typer af undervisningsmateriale og vejledning. Derudover gennemfører Københavns Biblioteker fra medio 2020 løbende automatiserede scanninger af indhold for tilgængelighedsproblemer og fejl, som skal højne og kvalitetssikre indholdet på sitet. I løbet af 2020 er der særligt fokus på at sikre tilgængeligheden af nyt redaktionelt indhold og etablere understøttende arbejdsgange og processer. Det Digitale Folkebibliotek forventer at gennemføre de forskellige tekniske rettelser af DDB CMS i løbet af 2020. Herefter gennemføres en ny test af den tekniske tilgængelighed. Det Digitale Folkebibliotek er startet med at udvikle næste generation af hjemmesiden. Her stilles der krav om tilgængelighed som en del af udviklingen. Dette skal sikre, at den kommende version af sitet i endnu højere grad lever op til loven om tilgængelighed.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.