Tilgængelighedserklæring

Aabenraa kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aabenraa.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aabenraa.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aabenraa kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aabenraa.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi benytter Monsido

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • iFrames
  Visse iFrames fra 3. parts leverandører mangler en beskrivelse “Title=”. Aabenraa Kommune er i dialog med leverandørerne.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Bilag til dagsordener/referater
  Kommunens dagsordner ligger på et selvstændigt websted - https://dagsordener.aabenraa.dk/ - Bilag til dagsordener, som er publiceret efter 1. januar 2020 er tilgængelige. Ikke alle bilag før 2020 er gjort tilgængelige. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • Ledelsesinformationer
  Informationer om kommunens økonomi og indbyggertal er ikke webtilgængelige. PDF’erne er meget omfangsrige og omkostningerne ved at gøre dem tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til efterspørgslen og læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • Lokalplaner
  Aabenraa Kommune har flere lokalplaner, hvor en stor del er indscannede dokumenter er af ældre dato. Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem tilgængelige. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • Vandløbsregulativer
  Aabenraa Kommune har 481 regulativer, hvor en stor del er indscannede dokumenter hvoraf mange er af ældre dato (før år 2000). Det vil derfor være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem tilgængelige. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • Seniorbladet Ruden
  Alle seniorblade før september 2023 er ikke gjort tilgængelige. Seniorbladet Ruden vil fremadrettet blive gjort webtilgængelig. Har I brug for at et blad gøres tilgængelig, bedes I kontakte Sune Røper på telefon 7206 eller via mail sroep@aabenraa.dk.

Ikke omfattet af loven

 • Geografiske kort
  Onlinekort og kortlægningstjenester er ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven
 • Videoer
  Video som er offentliggjort før den 23. september 2020, er undtaget

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi sørger for løbende at tage stikprøver af de dokumenter, der lægges ind. Derudover afholder vi tilgængelighedskurser løbende.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.