Tilgængelighedserklæring

Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.aabenaalborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aabenaalborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aabenaalborg.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er gennemført automatisk test af webstedet ved hjælp af QualWeb, som er det samme automatiske monitoreringsværktøj, Digitaliseringsstyrelsen bruger til at gennemføre forenklede monitoreringer. Den automatiske test er suppleret med fire grundlæggende manuelle test og vurderinger – med henblik på at teste zoom, tastaturnavigation, skærmoplæsning og kontrastforhold.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Beskrivelse af links
  Det er vigtigt, at alle brugerne forstår hvad der sker, når de klikker på et link på dit website. Derfor skal teksten på selve linket, linkets title attribut eller teksten ledende op til linket være beskrivende for, hvad der sker når brugeren klikker på linket.     På forsiden: AabenAalborg er der fundet fejl ved de to bokse under afsnittet ”Inspiration”. De to billeder som er inde i hver af disse bokse, er begge links, som henviser til en ny side. Der mangler dog tekst i HTML koden, som beskriver, hvilken handling brugeren foretager sig, når de klikker på disse links.
 • Kontrastfejl 
  Dette punkt omhandler kontrastforholdene på dit website, og gør sig især gældende for mennesker med svagt eller stærkt nedsat syn.   Der er fundet fejl i kontrast på forsiden, i de to bokse under afsnittet ”Inspiration”. Bortset fra overskriften i disse bokse, så har brødteksten, som både er den lysegrå og turkise farve, under minimum kontrast i forhold til den hvide baggrund. Disse type bokse går igen på flere undersider med samme fejl. Derudover er der fundet fejl i kontrast i footer, hvor teksten under ”Kontakt” og ”Information” har under minimum kontrast på grund af tekststørrelsen. På undersiden ”Transport”: Transport | AabenAalborg er der også fundet fejl i kontrast, som omhandler links i brødteksten, som har en turkis/grøn tekstfarve. Samtidig er der to links i boksen til højre på siden. Disse links har en rød tekstfarve, som også har under minimum kontrast.
 • Beskrivelse af element
  Navn, rolle og værdi er for eksempel ARIA labels, tags og landmarks. Dette er tegn i HTML koden, som hjælper skærmlæseren med at forstå de forskellige elementer på dit website. På undersiden ”Udbydere”: Udbydere | AabenAalborg er der fundet fejl søgefeltet, hvor elementet mangler ARIA label i HTML koden. Brugeren skal have fortalt hvilken handling de kan foretage sig.
 • Manglende billede beskrivelse  
  Indhold som har betydning, men som ikke er tekst, skal have et tekstalternativ til blinde og svagtseende. Der er fundet fejl på siden ”Udbydere”: Udbydere | AabenAalborg, hvor alle billeder mangler alt-tekst, som skal implementeres i HTML koden, som beskriver billedet, og som bliver læst op af skærmlæser.
 • Fejl ved billeder
  Der er fundet fejl på siden ”Udbydere”: Udbydere | AabenAalborg, hvor flere billeder ikke vises, og dermed er der indhold som går tabt for brugeren.
 • Beskrivelse af links  
  Det er vigtigt, at alle brugerne forstår hvad der sker, når de klikker på et link på websitet. Derfor skal teksten på selve linket, linkets title attribut eller teksten ledende op til linket være beskrivende for, hvad der sker, når brugeren klikker på linket.        På siden ”Udbydere”: Udbydere | AabenAalborg, er der fejl i alle bokse, hvor links mangler beskrivelse i HTML koden, som tydelig indikator for hvilken handling der sker, når brugeren trykker på de forskellige links. 
 • Tastaturnavigation      
  Indholdet på websitet skal kunne tilgås og anvendes ved hjælp tastaturet. Anvendelsen må ikke være afhængig af brugerens timing af tastaturtryk. Derudover skal indhold som brugeren kan navigere til med tastaturet, have en synlig fokus-tilstand, så brugeren er klar over hvilket element der er navigeret hen til. På forsiden AabenAalborg er der fundet fejl ved tastaturnavigation ved de tre bokse under menuen. Disse bokse har ingen synlig fokusindikator, hvilket også gør sig gældende ved de fire knapper nederst på forsiden. Derudover er der på undersiden ”Udbydere”: Udbydere | AabenAalborg, fundet fejl ved tastaturnavigation. Elementet ”Vis resultater på kort” som fungerer som knap, kan ikke betjenes med tastaturnavigation, da det ikke er muligt at tappe igennem dette element.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi laver løbende test på hjemmesiden og har stor fokus på webtilgængelighed og tilgængelighed generelt i kommunen, og der bruges mange ressourcer på at revidere og sikre indholdet på vores platforme, så godt som muligt.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.